Bymiljøetaten jobber med å omregulere Grefsenveien på strekningen Åsengata til Disen holdeplass, inkludert Storokrysset samt Hans Nielsen Hauges gate mellom Sandakerveien og Hans Nielsen Hauges plass.

Det skal tilrettelegges for eget sykkelanlegg på strekningene, skriver Avisa Oslo.

Planforslaget har høstet massiv kritikk fra mange forskjellige aktører, og dokumentet med innspill er på hele 29 sider.

Blant de kritiske stemmene til forslaget av Bymiljøetaten finner man alt fra Plan- og bygningsetaten til Bydel Nordre Aker.

Men flere andre aktører er også negative, blant dem Statens vegvesen.

«Reguleringsplanforslaget viser ikke hvordan det at biltrafikken skal reduseres med 33 % er tenkt løst», skriver de.

Brann- og redningsetaten (BRE) er svært skeptisk til forslaget.

«BRE ser med stor bekymring hvis det skal etableres sykkelfelt forbi kjøreportene til brannbilene. BRE kan ikke akseptere denne løsningen, da det vil medføre mange farlige situasjoner når vi får utrykning fra Sagene brannstasjon», skriver de, og legger til:

«BRE sin erfaring er at syklister med eget sykkelfelt tar lite hensyn til andre trafikanter når de forflytter seg på egen trase».

Såkalte «bylivsgater» i Oslo koster skattebetalerne svimlende summer

Sporveien er ikke fornøyd med forslaget de heller.

«Bymiljøetatens forslag til nytt kjøremønster i Sandakerveien vil medføre en total ombygging av banetraseen, da grønn trase er ikke dimensjonert for å tåle regelmessig tungtrafikk. Dette er ikke i henhold til tidligere avtale med Sporveien, der vi oppfattet enigheten slik at Bymiljøetaten skulle løse sine behov innenfor sitt forvaltningsareal», heter det fra dem.

Hardest kritikk kommer fra Sekretariatet for bytrafikk (SFB).

«Gjennomføringen slik den er lagt opp til fremstår som svakt begrunnet og uprofesjonell. Forslagene er svært konfliktfylte og har så mange negative konsekvenser at de må avvises», tordner de.

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.