MDG vil fjerne to av seks bilfelt i Håkon 5.s gate i Bjørvika, en av hovedveiene inn til Oslo.

Den siste tiden har et av feltene i sørgående retning vært stengt i forbindelse med Clemenskvartalet.

– Det mener jeg viser helt tydelig at bilveien er overdimensjonert. Jeg mener vi burde fjerne et bilfelt i hver retning og erstatte det med opphøyde sykkelfelt. Det tror jeg både syklister, gående og naboer ville satt pris på, sier Tom Kristian Berger (MDG) til Avisa Oslo.

Han viser til at byrådet har vedtatt at trafikken i Oslo skal reduseres med en tredel, og mener at å fjerne nettopp en tredel av kjørefeltene i Håkon 5.s gate bidrar til dette.

– Bilen får altfor mye plass i Bjørvika og mange andre steder i Oslo. Biltrafikken gir store ulemper med støy, støv og utrygghet for beboere. Den brede veien inviterer til høy fart og støy. Med mindre biltrafikk får vi et mye bedre og hyggeligere bo- og bymiljø, mener MDG-politikeren.

Radioprofil oppgitt over «de miljøgrønne» i Oslo

Statens vegvesen mener derimot det er nødvendig med alle feltene for å sikre flyt og framkommelighet.

– Veisystemet i Bjørvika er bygget i henhold til reguleringsplan, og Håkon 5.s gate er en viktig del av Ring 1. Gata er også svært viktig med henblikk på beredskap og utrykningskjøretøy, sier Ragnhild Meisfjord, seksjonsleder for transportforvaltning i Oslo.

Hun vurderer det som nødvendig med alle tre felt for å sikre flyt og framkommelighet.

– Vi forstår at veisystemet kan virke omfattende, og det jobbes kontinuerlig med behov for fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper, samt målet om å begrense personbiltrafikken for å oppnå nullvekstmålene, sier hun.

Det mener Berger i MDG bare er tull.

– Dette er på mange måter en innfartsvei til sentrum, men vi i MDG mener at vi skal prioritere andre hensyn enn bare biltrafikk. Myke trafikanter og bomiljø må også hensyntas. Statens vegvesen ønsker at trafikkreduksjonen skal skje før vi gjør tiltak, men vi ønsker å gjøre det motsatt. Vi vil sette inn tiltak, og så se at biltrafikken går ned.

 

Ny bok fra Alf. R. Jacobsen. Kjøp boken her!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.