Det spiller ikke noen rolle om Aps politikk ligner FrPs, sier AUF-leder Mani Hussaini.

AUF-leder Mani Hussaini gir full støtte til deler av danske Socialdemokratiets innvandringsskjerpelser og mener Norge bør se på det samme.

Hussaini, som er med i Arbeiderpartiets nye migrasjonsutvalg, har varslet kamp for en bedre og mer human asylpolitikk i Norge. Han har også advart moderpartiet mot å konkurrere med regjeringen om å være strengest.

Mandag dag la Aps søsterparti i Danmark fram en ny plattform for innvandringspolitikken. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa seg enig i at asylinnvandringen må reguleres bedre, og varslet en strengere innvandringspolitisk linje.

Da advarte AUF-lederen mot å konkurrere med regjeringen om å være strengest.

Likevel er Hussaini positiv til deler av de danske sosialdemokratenes nye plattform, som tiltakspakken for massiv bistand i Afrika for å lette presset mot Europas grenser, ifølge Klassekampen.

– Asylsystemet er ikke laget for økonomiske migranter, men for personer som er forfulgt av politiske årsaker, sier han til avisen. Han mener man bør se på det samme i Norge.

Socialdemokratiet tar blant annet til orde for at landet skal opprette egne mottakssentre for flyktninger i andre land, og samtidig stenge adgangen til å søke asyl på dansk jord. Det punktet stiller AUF-lederen seg kritisk til. Han mener det kan bryte med flyktningkonvensjonen og virke integreringshemmende.

Støre avviste mandag at skillet mellom Ap og FrP viskes ut som følge av Aps strengere tone. Hussaini sier imidlertid at det ikke spiller noen rolle om Aps politikk ligner FrPs.

– Målet må være at man har en innvandringspolitikk som er rettferdig og effektiv og fjerner alle ulovlige nettverk av menneskesmuglere.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!