Erlend Ravndal Bjørnestad, leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt, går kraftig i rette med politimester Hans Vik. 

Leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt, Erlend Ravndal Bjørnestad, mener det er naivt av politimesteren i Sør-Vest politidistrikt å ikke ønske politibevæpning på flyplassen i Stavanger.

– Mitt syn er at ingenting tilsier at det er nødvendig med væpnet politi på Sola slik situasjonen er nå, sier politimester Hans Vik til Aftenbladet.

Justisdepartementet åpnet torsdag for at politiet på Gardermoen får være midlertidig bevæpnet i tre måneder. Fredag ba Oslo politidistrikt via Politidirektoratet om tillatelse til å midlertidig bevæpne politiet i hovedstaden.

Erlend Ravndal Bjørnestad, leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt, mener det er naivt av politimesteren å mene at dette ikke er nødvendig på Sola.

– Politimesteren er ikke på linje med sine ansatte når han uttaler seg slik. Mange mener at nå må vi våkne opp og forstå hva som skjer i Europa, og flertallet ønsker generell væpning. Det er naivt å innskrenke bevæpningen til å bare gjelde hovedflyplassen, sier han.

Vik sier i et høringssvar om politibevæpning at det handler om et verdispørsmål:

– Bakgrunnen for dette standpunktet er at skytevåpen er det ytterste og dødeligste maktmiddelet vi rår over. Ett av idealene i samfunnet er at politiet og andre myndigheter får sin autoritet gjennom tillit i befolkningen, og ikke gjennom frykt og redsel for sanksjoner.