For kort tid siden gikk PST ut og annonserte at radikaliseringen av muslimer har avtatt. Nå sier Søndre Buskerud politidistrikt at de har mottatt 50 bekymringsmeldinger på bare et halvt år. Disse opplysningene rimer ikke med PSTs vurdering.

Det var 22. oktober at PST gikk ut med at de synes å registrere lavere aktivitet i rekrutteringen til jihadist-miljøet:

PST: – Radikaliseringen har flatet ut

Ifjor reiste sju fra samme gate til Syria for å krige for IS. Nå har den voldsomme aktiviteten flatet ut, bekrefter politiet.

– Situasjonen er bedre i år og vi håper vi har sett toppen av utviklingen. Vi håper at vi ikke er i en bølgedal, men at dette er en varig reduksjon av unge som reiser til konfliktområder, sier Øyvind Nilsen, leder for Politiets sikkerhetstjeneste i Østfold.

I samme retning uttalte statsminister Erna Solberg seg: Terrorfaren så ut til å være redusert.

Men i NRKs morgensending kom et helt annet signal: 50 bekymringsmeldinger på et halvt år i bare ett politidistrikt.

NRK la vekt på bemanningen, ikke det høye antallet. Det var en logisk oppfølger til Atta Ansaris Brennpunkt-program om den norske jihadisten som mistet livet i Syria:

Det har i det siste kommet inn mange meldinger til Søndre Buskerud om personer som er i ferd med å bli radikalisert. I Søndre Buskerud politidistrikt er det kun én person som skal følge opp de 50 bekymringene som er sendt inn det siste halve året. Og som vi hørte i Dagsnytt, konstituert politimester i Drammen, Johan Brekke, ønsker seg flere ressurser.

Det er klart, i utgangspunktet er nok det lite, men han er koordinator og bidrar inn i forhold til å hjelpe til med den jobben.

Han som tar imot meldingene er radikaliseringskontakt Stian Vatnedal:

«Når det politiske tar så mye plass i ens liv at de vanlige, normale tingene må vike, da tenker vi at det er ganske alvorlig.

Tanken er at radikaliseringen skal oppdages og stoppes allerede i den enkelte kommune. Dersom ikke PST ser at alvorlighetsgraden er stor nok, er det opp til Stian Vatnedal og Politiet å gripe inn:

Så vil vi oppsøke personen, vi vil holde bekymringssamtaler.

Søndre Buskerud politidistrikt har kun én mann på oppgaven. For en politimester kan det bli i minste laget.

NRK: Føler du at dette er håndterlig?

JB: Det er klart problemstillingen er så viktig, og så stor, at jeg gjerne skulle hatt flere ressurser.

Men politidistriktene har fått nok penger til å kunne prioritere en sterkere innsats mot radikalisering. Det mener statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr:

Nå har jo Politiet fått en ganske kraftig oppbemanning, med over 300 nye politistillinger i løpet av de siste årene. Så har man bevisst ikke øremerket hva alle dem skulle jobbe med, for vi mener det må politimesteren vurdere, for det er han som kjenner de lokale forholdene best.

Til syvende og sist er det PST som må håndtere de virkelig alvorlige sakene.

PST er blitt oppbemannet med 30 nye stillinger.

Fokus er som vanlig på svikt hos myndighetene. Journalistisk burde spørsmålsstillingen være: Er det ren ønsketenkning som preger politiske myndigheter og PST? Er det overensstemmelse med påstandene om svekket rekruttering og opplysningene fra Søndre Buskerud politidistrikt?

Sondre Buskerud

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂