Det var ikke flere politifolk å sette inn mot Kongsberg-angrepet i fjor. Det er vanskelig å se at situasjonen kunne vært håndtert bedre, ifølge evalueringen.

– Gitt de forutsetningene som var, med to og etter hvert tre politifolk som håndterte situasjonen, er det vanskelig å se konkrete holdepunkter for at det er mye som kunne ha vært gjort bedre her, sier politiinspektør Steinar Henriksen ved Politihøgskolen.

Det konkluderer lederen for utvalget som har gransket og evaluert politiets innsats før og under den dramatiske situasjonen i oktober i fjor. Da gikk Espen Andersen Bråthen ut av boligen sin – bevæpnet med en moderne bue, 62 piler og fire kniver.

Henriksen har ledet utvalget som tirsdag overleverte sin evalueringsrapport til politidirektør Benedicte Bjørnland. Politimester Ole Sæverud i Sørøst politidistrikt og konstituert PST-sjef Roger Berg var også til stede da rapporten ble overlevert.

Etter en trefning med politiet på den lokale Coop-butikken, tok Bråthen seg ut en bakvei og gikk fra hus til hus, hvor han drepte til sammen fem personer. Et viktig spørsmål er om han kunne ha blitt stanset allerede da han befant seg inne i Coop Extra-butikken.

– Handlet riktig
Det var først bare to politifolk til stede ved butikken. De var bevæpnet, men ikke iført verneutstyr. Da butikken var evakuert, valgte de å trekke seg noe tilbake for å ta på seg verneutstyr. De to handlet som forventet, under forutsetningene, ifølge rapporten.

– Vi gjorde det vi kunne, men det var ikke nok. Jeg håper rapporten kan gi folk i Kongsberg noen svar på hva som skjedde. Den kan ikke gi alle svar, for det er jo absurd det som skjedde, sier politimester Ole Sæverud til NTB.

– Hadde det vært flere ressurser til stede, kunne en i større grad fulgt flere av prioriteringene i PLIVO-instruksen (pågående livstruende vold, red.anm.), både når det gjelder aksjon og isolasjon. Men de ressursene som var på Kongsberg på det tidspunktet, var ikke tilstrekkelig til å gjøre det, sa Henriksen.

Det var riktig å vente med fortsatt framrykking for eventuelt å uskadeliggjøre Bråthen, mener han.

– Gjerningspersonen utmanøvrerte den første patruljen ved at han utløste brannalarmen, beveget seg lydløst, holdt seg skjult og skjøt piler fra skjul. Da har vi funnet at det var en uforholdsmessig høy risiko å fortsette framrykkingen når situasjonen var som den var.

Omfattende evaluering
I den omfattende læringsrapporten er det avdekket en rekke punkter hvor politiet kunne agert annerledes 13. oktober i fjor.

Blant det mest sentrale framhever utvalget at det var en stor aksjonsvilje i politiet, men at den var preget av ressursmangel, manglende informasjonsflyt og manglende samhandling mellom politiet og de øvrige nødetatene.

I alt fem personer ble drept med kniv i Hyttegata i Kongsberg etter at Bråthen gikk fra Coop Extra-butikken på Nytorget, hvor han hadde skutt etter folk med pil og bue. I stedet for å bli stoppet av politiet der, gikk han inn i boliger hvor det oppholdt seg mennesker.

For få ressurser avgjørende
Politiet var kommet fram til butikken, men Bråthen kom seg unna gjennom en nødutgang på siden av bygget og beveget seg gjennom boligområdet mens politiet mobiliserte.

– Det var imidlertid ikke nok mannskaper til både å isolere og å konfrontere gjerningspersonen. De første patruljene leverte det man kunne forvente, gitt ressursene som var tilgjengelig innledningsvis. Begrenset tilfang av ressurser var derfor avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere, skriver utvalget i rapporten.

Det slås også fast at det var utfordringer knyttet til informasjonsflyten internt i politiet, mellom operasjonssentralen og de operative mannskapene. Dette førte til at polititjenestemennene på stedet måtte fatte sine egne beslutninger når det gjaldt hva de skulle gjøre.

– Den mangelfulle samhandlingen i den operative fasen påvirket trolig heller ikke utfallet, skriver utvalget i rapporten.

I PSTs søkelys
Rapporten evaluerer også om angrepet kunne vært avverget ved en annerledes samhandling mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lokalt politi, og med helsevesenet, men finner heller ikke at dette ville ha påvirket utfallet.

Bråthen hadde tidligere vært i PSTs søkelys for ekstrem islamisme og var også kjent for å kunne være psykisk ustabil.

– Etter våre vurderinger er det ikke gitt at mangelfull samhandling mellom politi og PST hadde avgjørende innflytelse på vedkommendes handlinger 13. oktober 2021, skriver utvalget.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.