Nytt

Det var sprengstoff i pakken som kom til politiet på Ski i Akershus onsdag, opplyser politiet. Ingen er så langt mistenkt i saken.

Øst politidistrikt holdt en pressekonferanse om hendelsen torsdag ettermiddag.

Ifølge politimester Jon Steven Hasseldal dreier det seg om en improvisert sprengladning.

– Det var en skarp, reell bombe som hadde til hensikt til og potensial til å gjøre skade på mennesker, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Politimesteren ønsker ikke å si noe om pakkens konstruksjon og begrunner det med hensynet til etterforskningen.

– Dette dreier seg om en svært alvorlig straffbar handling, og vi anser dette som et angrep på politiet med stort skadepotensial, understreker han.

Så langt er ingen mistenkt i saken. Øst politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen og har selv nedsatt en stor etterforskningsgruppe.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!