9. september 2014 aksjonerte politiet mot 29 Lime-butikker over hele Østlandet. Her ved Lime-kjedens hovedkontor i Jens Bjelkes gate, hvor flere aktører i nettverket ble pågrepet. (skjermdump, NRK)

Totale kostnader for Romerike politidistrikts etterforskning samt advokater i Lime-saken: 137,6 millioner kroner. Andre utgifter knyttet til selve rettssaken kommer i tillegg.

I tillegg kommer også utgifter flere andre politidistrikter har hatt, statsadvokaten, Kripos og Økokrim, samt kontrollorganer som Nav og Skatt øst.

32 advokater har lagt ned titusenvis av timer i Lime-saken, og har alle fått utbetalt millionbeløp for sitt arbeid før og under rettssaken.

VG har sett salæroppgaven i Lime-saken.

De totalt 32 advokatene, 29 forsvarsadvokater og tre bistandsadvokater, har til sammen fått utbetalt 63,6 millioner kroner, skriver avisen.

Advokatene har bokført 51 819 timer for arbeidet med rettssaken, som gikk i fjor fra januar til november.

Tar man med beløpet advokatene har fått utbetalt for forberedelse og arbeid under etterforskningen av saken, er det totale beløpet 67,6 millioner kroner.

Også Romerike politidistrikt, nå Øst politidistrikt, har brukt store ressurser på den omfattende Lime-saken: 70 millioner kroner, skrev Dagens Næringsliv i februar i fjor:

Etter anslaget mot kjeden høsten 2014, ble 53 personer i en lengre periode satt på etterforskningen som ble koordinert fra Lillestrøm. Et titall personer i varetekt, seks millioner i tolkeutgifter og etterforskningsskritt i land som Pakistan har bidratt til å trekke opp politiets kostnader.

– Etterforskning av aktører som benytter legale virksomheter for å skjule ulike former for arbeidsmarkedskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet er krevende, også ressursmessig. Dette er et område det offentlige ikke har fulgt godt nok opp, og som vi ikke kan tillate oss å ikke ta tak i, sier Bjørn Vandvik, som var politimester i Romerike frem til etableringen av nye Øst politidistrikt.

Flere andre politidistrikter, statsadvokaten, særorganer som Kripos og Økokrim samt kontrollorganer som Nav og Skatt øst dekker sine egne faste lønnskostnader. Disse kostnadene inngår ikke i regnestykket.

Statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om 13 års fengsel og inndraging av verdier for 40 millioner korner for Lime-sjefen, Sajjad Hussein.

Han sto i Oslo tingrett  tiltalt for grov menneskehandel og flere andre straffbare forhold.

Dom faller ikke før utpå nyåret.