Patrick Lundevall-Unger. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Advokat Patrick Lundevall-Unger krever midlertidig utsettelse av Lime-saken, etter VGs avsløringer om at Advokatfirmaet Rogstad representerer fire av klientene i den svært omfattende og kostbare rettssaken. Lime-saken avdekker rettsstatens utilstrekkelighet.

Advokaten representerer en av de andre 13 tiltalte i denne saken. I går sendte han en bekymringsmelding til dommeren i saken, hvor han ba om midlertidig utsettelse av saken, skriver VG.

Lundevall-Unger sier flere av de tiltalte nå er bekymret for rettssikkerheten sin.

 Er bakteppet da det som har kommet frem i VG i helgen?

– Ja, ikke bare for Sajjad Hussain, men også for min klient. De er livredde og bekymret for at de ikke får en rettferdig rettergang, sier Lundevall-Unger.

Og legger til:

– Jeg ønsker ikke å kritisere noen, men dette går ut over saken. For meg er det viktig at rettssikkerheten for alle som er tiltalt blir tatt vare på.

Rettens kvern maler sakte

Lime-saken er en av tiårets største og mest omfattende rettssaker i Norge. Tiltalen omfatter blant annet menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Lagmannsretten skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri. Lime-saken var først oppe i Oslo tingrett i januar 2016. Der ble 12 av de 13 tiltalte kjent skyldig. Ankebehandlingen startet i Borgarting lagmannsrett 3. september 2019 og er berammet fram til 30. mai 2020.

Document har skrevet flere artikler om denne saken, som strekker seg helt tilbake til september 2014. I desember 2017 hadde vi denne på trykk: Statsadvokaten: – Hadde gått fortere hvis de tiltalte snakket norsk.

Allerede den gang hadde utgiftene til politiets etterforskning, advokater og tolker kommet opp i 137,6 millioner kroner. Etter dette har det selvsagt kommet til en rekke andre utgifter for påtalemyndigheten, rettsvesenet og helt sikkert til advokat-standen. Det er ikke urimelig å tro at de totale kostnadene vil bikke en kvart milliard kroner innen endelig dom foreligger. Ankes det til Høyesterett etter at lagmannsrettens dom kommer en gang utpå sensommeren (muligens), vil endelig punktum nok ikke bli satt før i 2021.

Fremragende journalistikk

Med sine avsløringer om Advokatfirmaet Rogstad, hvordan dette selskapet ble bygget opp av den bedrageridømte Afzzal Ghauri (38) samtidig som han satt i fengsel, og om hvordan dette selskapet også samarbeider med et tolkefirma eid av samme manns lillebror, har VG gjort en fremragende journalistisk innsats.

VG kan i dag avsløre hvordan Afzzal Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad – samtidig som han sonet en fengselsstraff for lånebedrageri.

Domstolen har reagert på tolkeregninger levert inn i Lime-saken. Sentralt står et tolkefirma eid av Ghauris lillebror.

Her skal det ikke glemmes at den tidligere advokaten Amir Mirmotahari var en av forsvarerne i denne sakens innledende faser. Også her var det VG som sto for avsløringen som førte til han i desember 2019 ble dømt.

VGs reportasjer må leses av alle som er opptatte av rettssikkerhet og samfunnsutviklingen generelt. Ikke bare avdekker de til fulle svakhetene ved den norske rettsstaten, de viser også hvordan Norge og norsk byråkrati har latt seg styre i en retning der formalisme og ansvarsfraskrivelse har blitt bærende elementer i rettsstaten.

Derfor er folk i ferd med å miste tilliten til at samfunnet er i stand til å håndtere «det nye Norge». Det er på tide at politikerne våkner.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.