Nytt

22. juni 2018: Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain er dømt til ni års fengsel i den såkalte Lime-saken. Her er han på plass i rettssal 828 før dommen falt med forsvarerne John Christian Elden, Mette-Julie Sundby og Karen Randi Forbrigd. Totalt 13 personer er tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Saken er en av de mest omfattende som noen gang er ført for en norsk domstol. For at alle skal få plass, gjøres det endringer i den største rettssalen i 1. etasje i det gamle bygget.

I alt tolv tiltalte og deres forsvarere samt aktoratet, dommerne og tolkene skal tilbringe ni måneder i salen fram til 29. mai neste år. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble påstandene lagt ned etter elleve måneder.

– Det vil vise seg om det holder med ni måneder. På forsvarersiden er vi ikke trygge på at vi kommer i mål tidsmessig. Hovedfokus for ankebehandlingen fra forsvarets side er om det er riktig med en domfellelse for menneskehandel, sier forsvareren til hovedtiltalte Sajjad Hussain, advokat Morten Kjensli, til NTB.

Ifølge aktoratet skal ti pakistanere ha blitt utnyttet til tvangsarbeid etter at de ble hentet til Norge for å jobbe i Lime-kjeden.

Kjensli forsvarer 42-åringen sammen med Arve Ringsbye. John Christian Elden forsvarte Hussain i Oslo tingrett, men siden han fikk en ekstra runde i saken mot Eirik Jensen, hadde han ikke anledning til også å håndtere ankesaken. Under tingrettssaken hevdet Elden at påtalemyndigheten prøvde å utvide menneskehandelsparagrafen til også å omfatte arbeidsmiljøkriminalitet.

Nødvendigvis ikke enklere

Selv om saken allerede har vært gjennom en full hovedforhandlingen, er Kjensli av den oppfatning at det nødvendigvis ikke vil gi en enklere ny saksgang.

– Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig belyst. Den vil nå bli sett på med nye øyne. Jeg er forberedt på ni måneder i retten – i hvert fall, sier han.

Motparten, anført av statsadvokat Geir Evanger, har lagt til grunn at det nå skal gå noe raskere enn første gang.

– Vi har en dom og kjenner saken fra tingretten. I tillegg er det enkelte ting vi ikke var klar over i tingretten, som vi er klar over nå. Så vi legger opp til at dette skal gå mer effektivt, sier han til NTB.

I tingretten ble den antatte hovedmannen dømt til ni års fengsel og tilbakebetaling av nær 43 millioner kroner. Aktors påstand var 13 års fengsel.

Flere av de tiltalte er i familie. Forholdene de ble dømt for, går tilbake til 2010, men det var først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Samme hovedemner

Statsadvokaten sier at det er de samme hovedtemaene som skal opp – menneskehandel og lånebedrageri.

– Det er tatt bort en del forhold i tiltalen og bevisoppgaven. Nå er det hovedsakelig menneskehandel og lånebedrageri det vil handle om, sier han.

På spørsmål om han tror de kommer i mål til 29. mai neste år, svarer Evanger slik:

– Det må man bare. Så enkelt er det. Vi ser fram til å komme i gang med ankesaken. Vi har jo visst at dette kommer til å ta tid, så det er bra å komme seg et skritt videre.

Norgeshistorisk lang og omfattende

Oslo tingrett kjenner ikke til om det har vært andre saker som har tatt lengre tid enn Lime-saken.

I løpet av den tiden saken gikk for retten, utgjorde bare honorarer til advokater og betaling til tolker 78 millioner kroner, viser tall Aftenposten innhentet.

Andre saker som skiller seg ut i omfang og kostnader, er Nokas-, Breivik- og Transocean-saken.

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!