Seks personer er tiltalt for hvitvasking av bedrageriutbytte fra Navs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien.

Beløpene personene er tiltalt for varierer fra 150.000 til 1,35 millioner kroner. Rettssakene er berammet i Oslo tingrett fram mot sommeren, opplyser politiet i Oslo.

Oslo tingrett dømte i desember en av bakmennene til fem og et halvt års fengsel for grov utnyttelse av stønadsordningen. Ifølge dommen var mannen ansvarlig for at mer enn 300 stjålne identiteter ble registrert som arbeidstakere i 11 selskaper. De fiktive arbeidstakerne ble deretter meldt inn med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon.

På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene utbetalte Nav til sammen rundt 10 millioner kroner. Kort etter utbetaling fra Nav ble pengene overført videre til et nettverk av hvitvaskere, der noen nå er tiltalt.

Før jul varslet Økokrim at de hadde registrert 80 koronasvindel-saker. Navs lønnskompensasjonsordning er blitt utnyttet av organiserte kriminelle. Hovedtyngden av sakene ligger hos Oslo politidistrikt, mens mellom fem og ti saker etterforskes av Øst politidistrikt.

Sakskomplekset er etterforsket ved seksjon for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt i samarbeid med Nav og Skatteetaten.

 

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.