Nytt

I følge NAVs utregninger kan èn falsk identitet koste samfunnet 11 millioner kroner i forskjellige stønader dersom identiteten får leve i det norske velferdssamfunnet livet ut.

NAV arbeider for tiden med 41 trygdesvindelsaker med falske identiteter innen sigøynermiljøet i Norge, skriver Nettavisen:

– Vi har oversendt fem saker til Folkeregisteret der vi mener det er 11 fiktive identiteter. Så langt er åtte av disse identitetene slettet. Disse kommer i tillegg til de 27 som er slettet fra tidligere. Hittil er det slettet 35 fiktive identiteter i dette miljøet, sier direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving til Nettavisen.

10 tiltaler så langt
Hittil er ti personer anmeldt for trygdesvindel. Nettavisen har denne uken skrevet om den åttende rettssaken. Da var det Laila Fjell – datter til hovedpersonen i denne svindelsaken – som var tiltalt. Laila Fjell er selv to identiteter.

Hennes andre identitet, som Nettavisen omtaler som NN, mener at det er hennes mor og andre personer i Norge som har brukt Laila Fjell identiteten til å svindle staten.

Trygdesvindelen begynner allerede før barnet blir født: En ekte vordende mor viser frem sin gravide mage under falsk identitet. Dette utløser blant annet fødselsengangsstønad til en person som ikke er gravid.

I sakskomplekset som nå går for retten, har én mor stilt som åtte forskjellige mødre.

– Leger aksepterer fødselsnummeret som blir gitt av den gravide moren som kommer. Dermed blir det registrert dokumentasjon på et annen person enn den som er gravid. Dette er en utbredt bedrageri som vi ser det har blitt gjort masse av, sa tidligere NAV-jurist Asbjørn Tømte i Oslo tingrett denne uken. Han var med da NAV begynte å rulle opp disse sakene i 2005.

Slik lages falske barn
Deretter vil det falske barnet bli registrere som født i Folkeregisteret. I Norge er det vanlig at sykehusene fyller ut fødselspapirene og sender det til Folkeregisteret. Sigøynerne sier ofte at barnet er født i en campingvogn, og dermed må familien selv sende inn papirene.

Barnets eksistens blir bevist ved å vise frem dokumentasjon på graviditet som de tidligere har fått ved legekontroll. I flere tilfeller er også barn blitt født i utlandet. Line Silberg van der Velde i NAV Kontroll Øst forteller at i blant annet Nederland må fødende betale sykehusoppholdet selv dersom de ikke har helseforsikring. Hvis de er norske statsborgere vil sykehusoppholdet imidlertid bli dekket av den norske staten. Registreringen som skjer av barnet i utlandet blir senere brukt til å registrere barnet i det norske folkeregisteret.

Når barnet har blitt registrert i Folkeregisteret, bruker de ekte papirer til å søke NAV om ulike ytelser som for eksempel nedkomststønad, barnetrygd, kontantstøtte, barnetillegg i uførepensjon, overgangsstønad og bidragsforskudd. På spedbarnskontrollene stiller ekte mødre og barn i sigøynermiljøet med falsk identitet for å gi falske barn og mødre et ansikt.

Mange av sigøynerne går aldri på skole, og dermed har det hittil ikke blitt stilt spørsmål ved om barnet er ekte selv om de ikke har begynt på skole i skolealder.

Senere, når de falske barna blir eldre vil de kunne få for eksempel uførepensjon, trygd og hjelpestønad.

I sakskomplekset som NAV og politiet hittil har rullet opp, er den eldste falske personen «født» i 1983.

I tillegg har flere friske personer spilt psykisk syke og slik fått rett til forskjellige støtteordninger.

NAV bekrefter at det rundt regnet dreier som 80 falske identiteter i de 41 sakene som er under utredning. Med de 27 som er slettet i tidligere saker, viser NAVs utregninger at bare disse sakene ville – dersom de ikke var blitt avslørt – gitt sigøynermiljøet i Norge over 1 milliard kroner fra det norske skattebetalere.

Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving sier at de ikke har planer om å legge ned kontrollprosjektet mot romamiljøet.

Nettavisen: Grenseløs trygdesvindel

Nettavisen: Hver koster samfunnet opp mot 11 millioner

Nettavisen: – Ha medlidenhet med meg