Sakset/Fra hofta

I rekken av Ap-folk som skal svartmale eller brunbeise Sylvi Listhaug, er turen nå kommet til Espen Barth Eide. Listhaugs uttalelser gjør det vanskeligere å føre norsk utenrikspolitikk, mener den tidligere utenriksministeren.

Barth Eide, som trolig er påtenkt som utenriksminister i en eventuell Støre-ledet regjering, har sagt opp jobben som spesialrådgiver i FN for å drive valgkamp som stortingskandidat for Ap i Oslo. Han deltar i dag i det nokså monotone hylekoret mot innvandringsstatsråd Listhaug.

Hvis det fortetter sånn, svekker det vår troverdighet, sier Eide, og viser til Listhaugs uttalelser om å utfordre menneskerettskonvensjonene til asylsøkere for å sikre tryggheten til det norske folk.

– Vi svarer at nei, menneskerettigheter gjelder hele tiden. Jeg er helt sikker på at neste gang vi prøver å si det til et land av den typen, vil de si at da dere hadde et problem med asylsøkere, sa deres minister at menneskerettighetene ikke passet for dere, og at de måtte utfordres. Det vil svekke vår evne til å være troverdig på det feltet.

Og som vanlig ropes det på mamma – unnskyld, på Erna. Det er alltid Erna som skal ta Sylvi i ørene:

– Høyre sier dette ikke er deres politikk. Det skulle bare mangle. Men de lar Listhaug slippe unna med dette. Mener Høyre at det er greit at en statsråd i deres regjering sier sånne ting? spør Eide.

Men så kommer det utrolig nok et ordentlig spørsmål fra VGs journalist. Hun siterer asylforliket, som Ap støtter, hvor det heter at regjeringen skal ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for å være bedre tilpasset flyktningsituasjonen.

Spørsmålet til Barth Eide lyder: – Er ikke dét samme retorikk som hos Listhaug?

Barth Eides svar er ordrikt, men tynt på innhold:

– Det er mulig formuleringen burde vært annerledes, men vi har presisert hva vi mener veldig tydelig. Flyktningkonvensjonen sier du har rett til å søke om asyl og at søknaden skal behandles, og at staten har plikt til å ikke sende noen hjem som risikerer forfølgelse. Det kan ikke utfordres. Men det vi ser på, er systemet som forvalter dette. Er høykommissæren for flyktninger godt nok oppsatt? Har vi nok europeisk samarbeid for å ta delt ansvar? sier Eide.

Her er Eide virkelig på dypt vann. Han svarer ikke på spørsmålet og prøver å snakke seg vekk. «Er høykommissæren for flyktninger godt nok oppsatt. Har vi nok europeisk samarbeid for å ta delt ansvar» … Dette er ikke i nærheten av å være svar på spørsmålet.

VG setter Barth Eide fast. Men slipper ham straks av kroken. Det kommer intet oppfølgingsspørsmål. Intervjuet slutter der.

Det er historien om en forspilt mulighet.

Kritisk til Sverige-turen

Barth Eide er også kritisk til Listhaugs Sverige-tur:

– Det er ikke sånn man gjør med gode naboer. Jeg kan tenke meg at det er en del veloppdragne diplomater som har en del ubehag rundt dette. Dette er underlig, og ikke etter den diplomatiske læreboken, sier tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (53) om Listhaugs mye omtalte tur til Sverige.

«Veloppdragne diplomater…» «… ikke etter den diplomatiske læreboken». Ja, der har vi altså Ap’s og Barth Eides standard: De veloppdragne diplomatene. De som ville fått gin tonic-en i vrangstrupen hvis noen sa noe støtende. De som foretrekker å pakke alt de sier inn i bomull.

Barth Eide synes å mene at politikere burde snakke som man gjør i et middagsselskap i den høyere sosietet. Veloppdragent. Anstendig. Og pass på tonen!

At politiker og diplomat er to forskjellige roller, burde være kjent for Barth Eide.

«Svenske politikere hadde lite til overs for at Listhaug på tirsdag studerte ‘svenske tilstander’ i Rinkeby», skriver VG.

Svenske politikere? Riktignok er Sverige et usedvanlig konsensusorientert samfunn, men det er jo ikke slik at alle svenske politikere mener det samme. VG har ikke tatt seg umaken med å spørre en eneste politiker fra Sverigedemokraterna, til tross for at de hadde svært fyldig dekning av Listhaugs Sverige-tur. SD har i flere målinger i det siste stabilisert seg som Sveriges neste største parti. I noen målinger er de sågar størst.

Slik føyer VG seg inn i rekken av norske medier som utelukkende siterte venstreorienterte svenske politikere (med den avdankede politikeren Carl Bildt som eneste unntak) når de skulle godtgjøre at «svenskene» var «fornærmet» over Sylvis ferd i austerled.

Sånn blir det gjerne når det viktigste er å få terrenget til å stemme med kartet.

 

VG: Barth Eide om Listhaug og Trump: – Det er noen felles trekk her