Nytt

Peterskirken sett fra Tiberen. Foto: Wikimedia Commons.

 

I meldinger på internett og i en ny propagandavideo tatt opp på Filippinene, peker den islamske staten (IS) ut Italia som terrormål, og truer spesielt paven og Vatikanet, skriver Roma-avisen Il Messaggero.

I opptaket, som er offentliggjort av Al-Hayat Media Center – et av IS’ offisielle nettverk – ser man flere jihadister ødelegge Kristus-statuer, for siden å rive i stykker et bilde av pavens ansikt. «Dere vantro skal huske at vi kommer til Roma», sier en av jihadistene, som kaller seg Abu Jindal, på engelsk.

Meldingene som er postet til internett nevner eller Italia spesielt som «neste mål» etter massakren i Barcelona. Man oppfordrer spesielt egne tilhengere, ikke minst ensomme ulver blant dem, til å gå til angrep med hjelp av kjøretøy. Også Belgia og Danmark nevnes som egnede angrepsmål.

Italia henger utvilsomt høyt som terrormål, gitt at det aldri er blitt begått nevneverdige islamske terroraksjoner der. Vel vitende om dette har flere italienske lokalmyndigheter begynt å utplassere fysiske hindere for kjøretøyterror – også i form av blomsterkasser i betong for ikke å vansire det urbane miljøet altfor mye med stygge, grå «koranklosser».

Idet den såkalte islamske staten lider største militære nederlagene i sin korte historie i Irak og Syria, er en av de mest skremmende truslene at terrorgruppen bestemmer seg for å skjule nederlaget ved å utføre spektakulære attentater mot mål med stor symbolsk betydning, som Peterskirken.

Sveitsergardens leder Christoph Graf uttaler i den forbindelse at «kanskje det bare er et tidsspørsmål før et angrep av denne typer skjer i Roma. Men sjefen for pavens personlige livgarde lar seg ikke affisere for mye: «Vi er forbedredt på dette også», sier han.

De forebyggende tiltakene er da også svært omfattende. Men hva vil skje dersom terroristene lykkes i å ramme et av kristenhetens viktigste symboler?