På 1970- og 80-tallet ble Europa terrorisert av en krig erklært av væpnede kommunistgrupper, som Baader Meinhof i Tyskland og De røde brigader i Italia. Terroristene virket fast bestemte på å undergrave demokratiet og kapitalismen. De gikk til målrettede angrep på flere titalls journalister, offentlige tjenestepersoner, professorer, økonomer og politikere. I Italia i 1978 klarte de til og med å bortføre og drepe landets tidligere statsminister Aldo Moro.

Det store spørsmålet den gangen var: Hvor stor er «gråsonen»? – altså terrorsympatisørene i industribedriftene, fagforeningene og universitetene.

I året som gikk slaktet den islamske statens lakeier hundrevis av mennesker fra Europa og Vesten. Det siste angrepet deres i Brussel rammet i hjertet av Vesten: NATOs og EUs postmoderne Mekka.

Nå burde vi finne svaret på det samme spørsmålet: Hvor dypt stikker den islamske statens «gråsone» i Europa?

Peggy Noonan forsøkte nylig å gjøre det i Wall Street Journal:

«Det sies å være 1,6 milliarder muslimer i verden. … La oss si at kun 10 % av de 1,6 milliardene bærer nag til «Vesten», ønsker å utrydde vantro eller håper at kalifatet gjenopprettes. De ti prosentene utgjør 160 millioner mennesker. Si at det bare er 10 % av den gruppen som ville ha noen tilbøyelighet til jihad. Det er 16 millioner. Anta at det bare er 10 % av disse som virkelig mener alvor — som virkelig kunne bli jihadister eller gi disse hjelp og støtte. Det er 1,6 millioner.»

Det er mange.

I følge en ComRes-rapport bestilt av BBC, har 27 % av muslimene i Storbritannia sympati for terroristene som angrep lokalene til Charlie Hebdo i Paris (12 drepte). En meningsmåling fra ICM offentliggjort i Newsweek viste at 16 % av muslimene i Frankrike støtter ISIS. Andelen er så høy som 27 % i aldersgruppen 18-24 år. I flere titalls franske skoler ble minnestunden med «ett minutts stillhet» til ære for de myrdede journalistene i Charlie Hebdo forstyrret av muslimske elever som protesterte mot den.

Hvor dypt stikker ISIS’ popularitet i Belgia? Svært dypt. Den mest nøyaktige studien er en rapport fra Voices From the Blogs, som fremhever den høye graden av ISIS-sympati i landet. Rapporten sporet og analyserte mer enn to millioner meldinger på arabisk verden rundt om ISIS’ handlinger i Midtøsten via Twitter, Facebook og blogger.

Det er i Qatar det kommer flest entusiastiske kommentarer om ISIS – 47 %. Deretter følger Pakistan med 35 %. På tredjeplass ligger Belgia, hvor 31 % av Twitter-meldingene om den islamske staten på arabisk er positive – en høyere andel enn i Libya (24 %), Oman (25 %), Jordan (19 %), Saudi-Arabia (20 %) og Irak (20 %). Disse rystende dataene avslører hvor stor suksess nettverket har, samt hvor lett det kan rekrutteres til ISIS i Belgia.

I andre europeiske land ligger Storbritannia, Spania og Frankrike etter Belgia, med henholdsvis 24 %, 21 % og 20 %.

Is flagg i Oslo

Det viftes med IS-flagget også i Oslos gater.

I Storbritannia har en av fem muslimer sympati for kalifatet. Det er i dag flere muslimer i Storbritannia som slutter seg til ISIS enn som går inn i den britiske hæren.

I Nederland viser en undersøkelse gjennomført av Motivaction at 80 % av tyrkerne i Nederland «ikke ser noe galt» med ISIS.

Blant unge europeiske muslimer varierer støtten til selvmordsbomer fra 22 % i Tyskland til 29 % i Spania, 35 % i Storbritannia og 42 % i Frankrike, i følge en meningsmåling fra Pew.

ISIS’ popularitetsnivå i den arabiske verden er blitt avslørt i mange undersøkelser: Clarion Project har offentliggjort en rapport basert på flere kilder: en meningsmåling fra mars 2015 utført av Iraqi Independent Institute for Administration and Civil Society Studies, en meningsmåling fra november 2014 utført av Zogby Research Services, en meningsmåling fra november 2014 utført av Arab Center for Research and Policy Studies, samt en meningsmåling fra oktober 2014 utført av Fikra Forum. Resultatet? 42 millioner mennesker i araberverdenen sympatiserer med ISIS.

Etter massakren på Charlie Hebdo gjennomførte Al-Jazeera en undersøkelse hvor de spurte: «Støtter du ISIS’ seire?» 81 % av respondentene stemte «ja».

Selv om disse meningsmålingene og undersøkelsene må tolkes med en viss varsomhet, tyder alle samen på at det finnes en vital «gråsone» som stikker dypt og nærer islamsk jihad i Europa og Midtøsten. Det er snakk om millioner av muslimer som viser sympati, forståelse og samhørighet med ideologien og målene til ISIS.

Anthony Glees, en engelsk spesialist på politisk radikalisme, påviste omfanget av «gråsonen» til terrorgruppen Baader Meinhos i Tyskland: «I 1977 hadde Vest-Tysklands føderale kriminaletat et terrorregister med navn på ca. 4,7 millioner mistenkte og sympatisører, mange av dem universitetsstudenter.»

Lederne for terroristene kom på den tiden alle sammen fra gode tyske familier: Andreas Baader var sønn av en historieprofessor, Ulrike Meinhof var datter av en museumsdirektør og en berømt journalist, Gudrun Ensslin var datter av en protestantisk prest og Horst Mahler var sønn av en dommer.

Gråsonen av den islamske statens sympatisører blant de muslimske miljøene i dagens Europa, stikker mye dypere.


På 1970- og 80-tallet ble Europa terrorisert av væpnede kommunistgrupper. Baader Meinhof i Tyskland (svart/hvitt-bildet) hadde en «gråsone» av flere millioner mistenkte sympatisører. Hos dagens europeiske jihadister, som den avdøde hjernen bak Paris-terroren Abdelhamid Abaaoud (til høyre), stikker «gråsonen» av sympatisører i Europas muslimske miljøer mye dypere.

Der Baader-Meinhof var i krig med «die schweine» (borgerskapets «svin») og siktet mot bestemte politiske skikkelser, er kalifatets frivillige i krig med enhver «kuffar» (vantro). ISIS-lojalistene går etter eiere av restauranter, teatre og stadioner i Paris. En kafé i København hvor det ble arrangert en debatt om islam og ytringsfrihet, vestlige turister på et feriested i Tunisia, samt pendlere ved metrostasjonen Maelbeek og passasjerer ved flyplassen i Brussel har også vært målskiver.

For ISIS er det en evig krig i profetens navn. Som Graeme Wood forklarte i «What ISIS Really Wants», «lengter ISIS etter folkemord … og betrakter seg selv om en budbærer om verdens nært forestående undergang – og en viktig aktør i den samme».

En bok av Le Figaro-journalisten Ivan Rioufol som akkurat er utgitt på fransk med den megetsigende tittelen «Den kommende borgerkrigen», redegjør i detalj for hvilken fare radikal islams «apokalyptiske ideologi» utgjør for Europa. Hvor mange muslimer vil ISIS-viruset klare å infisere i den store europeiske «gråsonen»? Svaret vil bli avgjørende for vår fremtid.

 

Opprinnelig publisert hos Gatestone Institute den 4. april 2016. Giulio Meotti er en italiensk journalist og forfatter. Han er kulturredaktør i kommentaravisen Il Foglio.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂