I tiden som er gått siden Donald Trump utstedte et presidentdekret med midlertidig forbud mot innreise til USA fra sju muslimske land, har mediedekningen utelukkende vitnet om en bred motstand mot initiativet, som har fremstått som uakseptabelt og skandaløst. Meningsmålinger viser ikke desto mindre at innreiseforbudet støttes av et flertall av amerikanerne.

Nå kommer det også frem at et flertall av europeerne er av samme oppfatning.

En meningsmåling utført i ti europeiske land av den London-baserte tenketanken Chatham House, viser at 55 prosent av de spurte gjerne vil stanse all fremtidig innvandring fra hovedsakelig muslimske land, skriver The Independent.

20 prosent er uenig, mens 25 prosent ikke har gjort seg opp noen mening. Litt over 10.000 mennesker ble spurt i meningsmålingen, som ble utført i tidsrommet 12. desember 2016 til 11. januar 2017, og omfatter landene Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, Spania og Storbritannia. De seks folkerikeste landene i Europa er altså med i undersøkelsen.

The Chatham House study, conducted before US President Donald Trump signed an executive order banning immigration to the US from seven predominantly Muslim countries, found majorities in all but two of the ten states opposed immigration from mainly Muslim countries.

Motstanden mot muslimsk innvandring varierer fra land til land, men som Chatham Houses grafiske fremstilling viser, er motstanderne mange flere enn tilhengerne i alle landene:

Kun i Spania er det noe i nærheten av et jevnbyrdig forhold mellom tilhengerne og motstanderne av en innvandringsstopp fra muslimske land.

A ban was supported by 71 per cent of people in Poland, 65 per cent in Austria, 53 per cent in Germany and 51 per cent in Italy.

In the UK, 47 per cent supported a ban. 

In no country did more than 32 per cent disagree with a ban.

Dersom Donald Trump hadde vært statsleder i et europeisk land istedenfor i USA, ville altså et flertall i befolkningen ha samtykket til en avgjørelse i tråd med det rettslig og propagandamessig utfordrede dekretet fra presidenten. Europeerne er på linje med amerikanerne, særlig amerikanerne i Trump-land.

Og er nå det noe rart etter døden langs strandpromenaden i Nice, julemarkedet i Berlin, nedslaktingen i Bataclan, Toulouse-morderen og hans stolte klan, massakren i det jødiske museet i Brussel, Charlie Hebdo, Krudttønnen…? Er det noe rart når man også i fravær av vold kan føle seg fremmed i sitt eget land?

Meningsmålingen viser med all tydelig klarhet hvilken avgrunn som finnes mellom den tause majoriteten i folket og den støyende «eliten» i politikken, mediene og i globaliseringsvennlige sirkler forøvrig. De tomme tønnene ramler virkelig mest.

For tomtønnene vil denne flertallsoppfatningen bli ansett som radikal. Men hvem er egentlig radikal? Den som ønsker en politikk som ikke kan unngå å importere en masse sikkerhetstrusler, eller den som ikke ønsker det?

 


Mer enn ett tusen muslimer deltar i en protestbønn foran katedralen i Milano etter en demonstrasjon mot Gaza-krigen den 3. januar 2009. Scener som denne uroer europeerne. Er de som vender seg kollektivt på kne mot Mekka fremfor et av kristenhetens viktigste symboler, å anse som medlemmer av våre samfunn?

 

The Independent