Nytt

En meningsmåling utført for Human Rights Service (HRS) viser at det er bred motstand i befolkningen mot dagens innvandring: hele 50 prosent av de spurte ønsker at innvandring fra ikke-vestlige land skal begrenses. 51 prosent mener det samme om innvandring fra muslimske land:

Det er også bred skepsis til islams press på frihetsverdiene våre. 47 prosent mener islam i Norge truer verdier som ytringsfrihet og likestilling mellom menn og kvinner, mens 30 prosent mener at islam ikke utgjør noen slik trussel. Både flertallet av velgerne til Ap, FrP, Høyre, Sp og KrF, vil at innvandringen fra den muslimske verden og ikke-vestlige land generelt skal begrenses. Majoriteten velgere fra disse partiene, mener islam truer nevnte frihetsverdier.

Meningsmålingen er utført i perioden 21. – 28.april av Sentio for HRS, med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer.

Målingen ble foretatt før SSB offentliggjorde ny befolkningsstatistikk, som viser at tilveksten i innvandrerbefolkningen i 2008 var høyere enn noensinne. Per 1. januar 2009 var det 422 600 førstegenerasjonsinnvandrere og 85 600 andregenerasjons innvandrer eller etterkommere, til sammen 508 200 personer, som utgjør 10,6 prosent av Norges samlede befolkning.

I løpet av de fire årene den rødgrønne regjeringen har sittet med makten, har innvandrerbefolkningen i Norge økt med hele 41 prosent (143 300 personer).

I perioden 1998 til 2008 viser tall fra SSB at den ikke-vestlige innvandringen til Norge har økt 41 ganger mer enn resten av befolkningen.

Fortsetter dagens nivå på innvandringen, vil nordmenn bli i minoritet i Oslo innen 2026. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 26 prosent (152 100) innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre per 1.januar 2009, i Drammen 20 prosent.

Les mer om meningsmålingen hos HRS.

Nytt

En meningsmåling utført for Human Rights Service (HRS) viser at det er bred motstand i befolkningen mot dagens innvandring: hele 50 prosent av de spurte ønsker at innvandring fra ikke-vestlige land skal begrenses. 51 prosent mener det samme om innvandring fra muslimske land:

Det er også bred skepsis til islams press på frihetsverdiene våre. 47 prosent mener islam i Norge truer verdier som ytringsfrihet og likestilling mellom menn og kvinner, mens 30 prosent mener at islam ikke utgjør noen slik trussel. Både flertallet av velgerne til Ap, FrP, Høyre, Sp og KrF, vil at innvandringen fra den muslimske verden og ikke-vestlige land generelt skal begrenses. Majoriteten velgere fra disse partiene, mener islam truer nevnte frihetsverdier.

Meningsmålingen er utført i perioden 21. – 28.april av Sentio for HRS, med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer.

Målingen ble foretatt før SSB offentliggjorde ny befolkningsstatistikk, som viser at tilveksten i innvandrerbefolkningen i 2008 var høyere enn noensinne. Per 1. januar 2009 var det 422 600 førstegenerasjonsinnvandrere og 85 600 andregenerasjons innvandrer eller etterkommere, til sammen 508 200 personer, som utgjør 10,6 prosent av Norges samlede befolkning.

I løpet av de fire årene den rødgrønne regjeringen har sittet med makten, har innvandrerbefolkningen i Norge økt med hele 41 prosent (143 300 personer).

I perioden 1998 til 2008 viser tall fra SSB at den ikke-vestlige innvandringen til Norge har økt 41 ganger mer enn resten av befolkningen.

Fortsetter dagens nivå på innvandringen, vil nordmenn bli i minoritet i Oslo innen 2026. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 26 prosent (152 100) innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre per 1.januar 2009, i Drammen 20 prosent.

Les mer om meningsmålingen hos HRS.