Nytt

Donald Trump. Foto: Mike Segar/Reuters/Scanpix (utsnitt).

 

Etter Akayed Ullahs mislykkede forsøk på å gjennomføre et blodbad i New York, gjentok USAs president Donald Trump sin velkjente kritikk av kjedeinnvandringen ved å vise til terroristens bakgrunn, skriver Fox News. Det behøves langt strengere kontroll med utlendinger som kommer til USA, mener Trump – som også har arbeidet hardt for et generelt innreiseforbud fra visse muslimske land, om enn Ullahs hjemland ikke er på den listen.

The man arrested in the bombing, Akayed Ullah — who told investigators he wanted to retaliate for American action against Islamic State extremists — came to the U.S. from Bangladesh in 2011 on a visa available to certain relatives of U.S. citizens.

«Today’s terror suspect entered our country through extended-family chain migration, which is incompatible with national security,» Trump said in a statement that called for various changes to the immigration system. Earlier, White House spokeswoman Sarah Huckabee Sanders said Trump’s proposed policies «could have prevented this.»

Trump-administrasjonen ønsker et system for migrasjon hvor folk slippet inn på bakgrunn av kvalifikasjoner, med en sterkt innskrenket rett til familieinnvandring.

The Donald tar altså til orde for slike tiltak uten at USA har opplevd en bølge av terror begått av innvandrere i samme omfang som Europa. Politikken hans tar med andre ord sikte på å komme et forutsigbart problem i forkjøpet, mens europeerne knapt nok ønsker å gjøre noe for å forhindre ytterligere problemer etter å ha fått en terrorbølge i fanget takket være egen sløvhet. De to observasjonene forteller mye om forskjellen i vitalitet mellom Europa og USA.

Washington Post siterer forøvrig presidenten på at personer som er dømt for terrorisme, fortjener lovens strengeste straff, dødsstraff inkludert.

 

Kjøp «Godhetens tanketomme ondskap» av Kent Andersen fra Document Forlag her.