Nytt

Ullersmo fengsel har iverksatt tiltak for å hindre at unge innsatte blir rekruttert inn i et radikalisert miljø under soning.

Noen få innsatte i fengselet er allerede radikaliserte når de kommer til soning, skriver Romerikes Blad.

– Vi kan bekrefte at det er en bekymring ved Ullersmo fengsel for at unge innsatte radikaliseres og rekrutteres til ekstreme voldsmiljøer mens de soner, sier tillitsvalgt og leder i Norsk fengsel og friomsorgsforbund ved Ullersmo, Dag Anfindsen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener problemet er begrenset.

– Vi opplever per i dag å ha oversikt over dette miljøet i norske fengsler, sier seniorrådgiver i PST, Siv Alsén, til Romerikes Blad.

Fengselsprest ved Ullersmo fengsel, Anders Harboe, sier det er viktig at de muslimske innsatte gis muligheten for fellesbønn.

– Når vi har stor oppslutning blant de innsatte på fellesbønn, tolker vi dette som et signal om at radikaliseringselementet ikke er så sterkt, sier han.

En av tre innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap. På Ullersmo gjelder dette rundt halvparten. Ullersmo ligger i Ullensaker kommune på Romerike og er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå for menn. Kapasiteten er 190 plasser.