Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor NRK og Fredriksstad Blad at et økende antall islamister fra Østfold, i hovedsak unge menn, drar til det krigsherjede Syria.

– For Østfold så kan jeg si at det ser ut for oss som om problemet med antallet reisende øker, sier Øyvind Nilsen, lokal PST-sjef i Østfold.

Etter det NRK kjenner til har ti personer reist fra Østfold til Syria. PST vil ikke uttale seg om antallet som har reist.

Nilsen sier at de som drar, som oftest er blitt radikalisert på forhånd, og at han er bekymret for hva de kan finne på når de er tilbake i Norge. En særdeles interessant detalj er at flere av dem det gjelder, er etnisk norske konvertitter til islam:

Flere etnisk norske er involvert i det ekstreme islamistiske miljøet i Østfold. En av nordmennene som har reist til Syria poserer på Facebook-profilen sin i et militærtgrønt antrekk.

25-åringen skal ha reist til Syria våren 2013, bare noen måneder etter at han hadde konvertert. Han skal fortsatt være i landet.

Han er en av minst åtte konvertitter NRK vet om, som er involvert i det ekstreme islamistmiljøet i Østfold. Noen har tatt steget og reist til Syria, bekrefter Nilsen.

Jihadistmiljøet i Østfold, som viser tegn til god organisasjon, har tilsynelatende sin høyborg i Fredrikstad, om enn det er forbundet til hovedstaden:

Nærgående spørsmål knyttet til Fredrikstad spesifikt, får PST-sjefen til å vri seg en smule i stolen:

– Det blir for lite å gå helt ned på Fredrikstadsamfunnet. Jeg kan kun snakke om Østfold, sier han.

Hvilke konkrete radikale miljøer det er, vil jeg ikke gå inn på. Men de trenger ikke nødvendigvis å befinne seg i Østfold, sier Nilsen – og erkjenner at det er kort vei til Oslo.

PST-Nilsen ber folk være oppmerksomme på adferdsendringer som mulig tegn på radikalisering:

– Men det er ofte flere ting, som går på helheten. Skifte av miljø, bytte av venner, endring i utseende og klesdrakt og den type endringer. Men likevel betyr ikke dette alltid at man er radikalisert, sier han.

Hvilket betyr at det er som å lete etter nåla i høystakken. Men PST har «fokus» på «utfordringer». Det er nok ment å lyde betryggende.

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård mener at folk rekrutteres til ekstremisme fordi de føler utenforskap. Da må medisinen være tilhørighet. Den skapes ikke ved å proklameres. Lykke til.

 

PST bekrefter jihadistproblem i Østfold
Et økende antall jihadister fra Østfold drar til Syria
Ordfører bekymret for radikalisering i Østfold

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂