Sakset/Fra hofta

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har gått hardt ut mot useriøse aktører i arbeidslivet. Nå viser det seg at det har vært uryddige forhold i et boligprosjekt han har investert i.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har investert i et boligprosjekt hvor en rekke arbeidere var uten tariffavtale og gikk på «løsarbeiderkontrakter», meldte Dagbladet torsdag kveld.

I politikken kjemper Jonas Gahr Støre mot tariffløse bedrifter, uorganiserte arbeidere, og «løsarbeiderkontrakter». I det private boligprosjektet han investerer i, kryr det av dem.

Lederen av Det Norske Arbeiderparti investerer altså i et byggeprosjekt uten den fjerneste anelse om hva som skjer på byggeplassen. Er Arbeiderpartiet tjent med å ha en leder som opererer slik? Som forstår så lite av hva som representerer politisk risiko?

Og enda viktigere: Hva tenker velgerne?

Støre har de siste månedene lagt sterk vekt på at useriøse aktører i arbeidslivet må bekjempes. Både i talen til Aps landsmøte og i 1. mai-talen kort tid etterpå, sto kampen mot sosial dumping sentralt, og Støre pekte spesielt på byggebransjen som problemområde.

– Noe av det første Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering er å forby de useriøse kontraktene ved lov, sa Støre da han talte på Youngstorget i Oslo 1.mai.

Ap-lederen tordnet mot de såkalte løsarbeiderkontraktene på partiets landsmøte, han kalte kontraktene i bemanningsbransjen «en skam», som gjør ham «dypt urolig»:

– Det viktigste er å bytte ut Frp og Høyre-regjeringen som svekker arbeidsmiljøloven. Så skal vi bidra til at flere organiserer seg. Vi skal forby uverdige løsarbeiderkontrakter ved lov. Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Det mest midlertidige med denne lovendringen, er loven selv, sa Støre til stor applaus i salen.

Flere av arbeiderne i byggeprosjektet Grenselunden, hvor Støres selskap Fernstø har en eierandel på 3,26 prosent, har nettopp denne typen arbeidsavtaler som Ap-lederen har omtalt som «nulltimerskontrakter» eller «løsarbeiderkontrakter», ifølge Dagbladet.

Kartleggingen viser at tre av åtte firmaer på byggeplassen bruker bemanningsbyrå. Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale, og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ. I fire av åtte bedrifter står ansatte helt uten fagforening i ryggen.

Støre har tidligere forsvart eierskapet i byggeprosjektet, men har nå endret mening.

– Som følge av de forholdene Dagbladet har påpekt, og at det er vanskelig for meg å følge opp prosjektene tett og direkte, har jeg satt i gang en prosess for å selge Femstøs eierandeler i byggeprosjektene, skriver Støre i en epost til avisen.

Støre understreker at han har fått forsikring fra prosjektledelsen om at arbeidet på byggeplassen er innenfor regelverket. Med en så liten eierandel som drøyt tre prosent, klarer han ikke å ha personlig kontroll over prosjektet, sier han videre.

Så dersom han hadde hatt en eierandel på fem prosent så hadde han hatt «personlig kontroll over prosjektet»? Eller 10? Hva med 30?

«Støre understreker at han har fått forsikring fra prosjektledelsen om at arbeidet på byggeplassen er innenfor regelverket.» Alvorlig talt, Støre, du leder landets største parti, til overmål et parti med arbeider i navnet. Da er det ikke lov å være så naiv.

Vi kan konstatere at Arbeiderpartiet har en leder som investerer i byggeprosjekter uten tanke for den politiske risikoen. Og som uten videre tar en uforpliktende forsikring fra en tilfeldig prosjektleder for god fisk.

Støre er ikke en hvilken som helst politiker. Ikke bare leder han Arbeiderpartiet, han er også statsministerkandidat. Det er valg om mindre enn fire måneder.

Velgerne må spørre seg selv hva dette forteller om Støres lederegenskaper, hva det røper om hans vurderingsevne. Og hans moral. Er det så nøye med arbeiderrettigheter – så lenge investeringen kaster av seg?

Kanskje Ap skulle vurdere å leie ut Støre på løsarbeiderkontrakt? En partileder som er en løs kanon trenger de jo ikke.

 

Dagbladet: Bygger for Ap-lederen uten tariffavtaler og med «løsarbeiderkontrakter»

Fri Fagbevegelse: Støre vil gjøre uverdige løsarbeiderkontrakter ulovlige