Den tyske innenlandske sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) estimerer nå antallet salafister i landet som er rede til å bruke vold, til mer enn 10.000 personer – det høyeste tallet noensinne.

Tilhengerne av denne fundamentalistiske formen for islam, som ønsker å opprette det de kaller en gudsstat, har økt kraftig de senere årene, skriver Focus:

Ved årets begynnelse gikk myndighetene ut fra at det fantes 9700 salafister i Tyskland. På slutten av 2015 utgjorde de 8350 i antall. Sammenlignet med 2013 er antallet nesten fordoblet frem til i dag. Den gangen fantes det 5500 salafister i Tyskland.

Det er stadig flere unge mennesker som radikaliseres, opplyses det i sikkerhetskretser. Og den økende tilstrømningen til radikale grupper viser større variasjon. Den avhenger ikke av bestemte aktører, men er en generell tendens.

I et intervju med DPA snakket sjefen for Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, nylig om en fundamental forandring av salafistmiljøet. «Vi er svært bekymret over at dette miljøet ikke bare vokser, det er også diversifisert. Det finnes ikke bare en, to, tre eller fire personer som fører ordet. Det finnes derimot svært mange personer som dominerer salafistmiljøet. Og vi må holde øye med alle disse personene.»

I en kommentar i Die Welt skriver Michael Stürmer at dette er resultatet av mange års falsk toleranse og undervurdering av salafismens trussel.

Det fantes også en stadig mer selvskadende kultur for tilbakeholdenhet, næret av dårlig samvittighet over fortiden, så vel som manglende forestillingsevne om fremtiden.

Angsten sprer seg i Europa, mener Stürmer. Mon tro om han har et poeng? Hvis man setter sammen puslebitene med informasjonsverdi fra nyhetsstrømmen, er det bildet av en fremtid i fred og frihet som avtegner seg?

Problemet er først og fremst av spørsmålet ikke engang blir stilt. En verden hvor de intellektuelle stort sett har sluttet å gjøre jobben sin, og de kvasi-intellektuelle avfeier forsøk på å se inn i fremtiden som uvitenskapelig, konspiratorisk eller farlig tankegods, ender i praksis opp med en selvpåført mental funksjonshemming.

Stürmer er ikke redd for å tenke. Samfunnstilliten står i fare, mener han.

Den vestlige rettsstaten kan holde ut mye, men ikke alt. I århundrer har den vært basert på en uuttalt kontrakt mellom staten og borgerne: Staten beskytter liv, legeme og eiendom, og forlanger lovlydighet og lojalitet i retur. Det er sent, men ikke for sent å gjenopprette den svekkede tilliten.

 

Focus – Die Welt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂