Lars Akerhaug kommer til Document onsdag 22. februar for å snakke om boken «Siste jul i Kairo. En fortelling om de kristne i Midtøsten».

Det er en viktig bok. Akerhaug forteller historien om de kristne helt fra begynnelsen, fra islams erobring av det som hadde vært kristenhetens kjerneområder, som Egypt.

Vi bruker sitater fra boken som annonsering for møtet.

Kopterne i Egypt var blitt svekket pga strid med den østromerske kirken i Konstantinopel.

Muslimene invaderte Egypt i 643. Da hadde Egypt hadde kristne menigheter i over 500 år.

Al fath kaller muslimene det. Ikke en invasjon eller en erobring, men «å åpne landet for islam». Som om erobringen av landene som ble underkastet muslimene, bare var en naturlig følge av Allahs vilje.

For å gi en idé om tidsspennet og hvor godt kristendommen var befestet:

En av kirkene som ble brent og skadet av muslimene var den som var reist til minne om St. Markus, der apostelen etter tradisjonen skal være gravlagt. Egypts første kirke var bygget i år 60 e.Kr.

Johannes, biskop av Niku, forteller:

hvordan egypterne nå ble tvunget til å selge sine egne barn som slaver for å dekke jizya-skatten deres nye muslimske herskere innkrevet.

NRKs morgensending refererte til kritikk av Bibelselskapet som har brukt uttrykket «tjenere» i bibeloversettelsen, der originalen snakker om slaver. Bibelselskapet innrømte at de kunne brukt slave.

Men når har NRK snakket om jizya eller at slaver var en del av islams erobring fra begynnelsen? Hvis mediene skulle innrømme dette ville det være vanskelig å opprettholde begrepene om IS som et abnormt avvik.

 

Lars Akerhaug

Onsdag 22 februar kl 1800

Sted: Seniorsenteret, Slemdalsveien 3, Majorstuen

inngangspenger kr 100

Adgang til å kjøpe Akerhaugs bok til favørpris

 

påmelding til: pamelding@document.no