Sakset/Fra hofta

Journalist og forfatter Lars Akerhaug vet hvordan han skal få sagt ting som ikke er mulig for nordmenn å si uten å bli brennmerket for resten av livet. Han inviterer intervjuobjektene til selv å fortelle historien.

I kommentaren Hvorfor tillater dere muslimer å flytte til Norge i avisen Dagen den 13. juli, lar han Midtøstens kristne beskrive den virkeligheten de lever under, og årsaken til de vanskelige forholdene. En egyptisk-koptisk butikkeier stilte følgende spørsmål til Akerhaug:

Hvorfor tillater dere muslimer å flytte til Norge? Jeg forstår det ikke.

Akerhaug skriver:

Butikkeieren har selv vært i vår del av verden og sett hvordan kvinner med niqab beveger seg på gatene i europeiske hovedsteder med den største selvfølgelighet. Han forstår det ikke. Selv har han bodd i Egypt gjennom perioden da Det muslimske brorskapet forsøkte å ta makten og forvandle landet til en islamsk republikk, under president Mhoammed Mursi. Islamistene gikk for langt og pådro seg det egyptiske folkets vrede, egypterne ønsket ikke sharialover, det var ikke derfor de gikk ut i gatene og kastet president Hosni Mubarak, egypterne ønsket frihet og brød.

«Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig at dere lar islamister få opphold fordi de flykter fra myndighetene i hjemlandet. «Magid» rister på hodet. «De ville aldri innrømmet dere noen av de samme rettighetene.

Lars Akerhaug er selvfølgelig nødt til å avslutte sin kommentar med en politisk korrekt oppsummering:

Selv om jeg ikke ville formulert som mine kristne venner, og selv om jeg mener at muslimer, selvsagt, på linje med alle andre, har krav på samme rettigheter og respekt som kristne, også når de kommer som flyktninger til Norge, er det umulig ikke å reflektere om det er noe de har skjønt, de som mener at vi i Vesten er for ydmyke, forsiktige og nervøse i vår håndtering av radikal islam.

Lars Akerhaug sier det meste uten å si det selv, men det sier også alt om debattklimaet i Norge.