Når man leser Lars Akerhaugs bok Siste jul i Kairo, er det umulig ikke å se parallellen mellom fortid og nåtid. Visse trekk går igjen, blant annet mobbens raseri mot de kristne.

Fra 1150 til 1354 styrte mamelukkene over Egypt. Det var en hard tid for de kristne.

Ofte var det små hendelser som førte til at mobben hisset seg opp mot de kristne og gikk til angrep. Og i etterkant var det kopterne som ble straffet ; selv om det var muslimene som sto bak volden. Samtidig ble det i denne perioden vedtatt et forbud mot å utpeke kopterne til embetsmenn; den koptisk-ortodokse kirkens eiendommer ble beslaglagt, og man begynte å praktisere islamsk lov på en strengere og mer rigid måte. i motsetning til århundrene før, under det relativt tolerante fatimidedynastiet. Praksisen som nå fulgte, gjorde kristne til annenrangs borgere i det islamske riket. Man trenger ikke ty til kopitiske kilder for å danne seg et bilde av hvordan de kristne ble holdt nede og marginalisert i denne perioden. s. 37

Hvorfor hører vi så lite om denne undertrykkelsen av de kristne, som jo har klare paralleller i vår tid? Kan det være fordi den offisielle oppfatning ikke tåler møtet med historien? Dermed blir historien en brysom faktor og skyve i bakgrunnen. Det er en ganske stor pris å betale for å bevare den sosiale fred.

Spørsmålet er hvor holdbar en slik fred er.

Lars Akerhaug kommer til Document onsdag 22 februar for å snakke om de kristnes historie i Midtøsten.

Sted: Seniorsenteret, Majorstuen, Slemdalsveien 3

tid: kl 1800

inngangspenger kr 100

Boken Siste jul i Kairo selges til favørpris

påmelding: pamelding@document.no