Nytt

Vi kan allerede nå fortelle at neste møte blir onsdag 22. februar. Da kommer Lars Akerhaug for å fortelle om forfølgelsen av kristne i Midtøsten. Akerhaug kom før jul med boken Siste jul i Kairo. Det er en bok alle bør få med seg.

Akerhaug snakker arabisk og har reist rundt i Midtøsten. Han har besøkt Egypt, Irak, Syria og Libanon. Det er mange triste historier, og de blir ekstra triste fordi mange av de han møter er fine mennesker som har mye å tilføre samfunnet rundt seg. Men de blir forfulgt og fortrengt av islams indre konflikter som får  forferdelige konsekvenser for hele regionen. Disse konfliktene er allerede ved å bli synlige i Europa. I mottakene der kristne behandles som annenrangs.

Akerhaug er ikke redd for å kritisere kirkelige ledere som ikke ønsker å fremheve kristenforfølgelsene fordi det gir vann på mølla til islam-kritikere. Slik sett minner de om sosialister som under den kalde krigen ikke ville kritisere Sovjetunionen for deres undertrykkelse fordi det tjente «haukene» i USA  som det den gang het.

Akerhaug har med islams opprinnelse og hvordan man behandlet kristne og jøder den gang. Grunnlaget ble lagt i Omar-pakten fra det 9. århundre som regulerer deres plass i et muslimsk samfunn. Slik Akerhaug beskriver det er det vanskelig ikke å se paralleller mellom fortidens behandling av ikke-muslimer den gang og nåtidens forfølgelser.

Man kan undre seg på hvordan våre politiske myndigheter skal unngå å ta inn over seg historien. Stadig flere mennesker vil ved egen hjelp skaffe seg kunnskap, fordi problemene er presserende. Hvordan vil myndighetene – skole, kirke, kulturlivet – møte disse spørsmålene? Vil de oppfatte historien som en trussel? Vil de oppleve opplyste mennesker som en trussel?

Hvis vi skal bygge på kunnskap må vi ta historien alvorlig.

Lars Akerhaug kommer til Document

Dato: Onsdag 22. februar

Tid: kl 1800

Sted: Seniorsenteret, Slemdalsveien 3

Inngangspenger: kr 100

Det blir salg av Akerhaugs bok.

Meld deg på:

pamelding@document.no

(google vil ikke ha å)