Noen har bestemt at flagging på hytta er uestestisk og upassende. En hytteeier på Geilo kjente ikke til forbudet i hyttefeltet hvor hytta hans lå, så han satte opp en flaggstang. Hol kommune fikk straks kjennskap til dette og påla hytteeier Tore Rygh Gard å fjerne den.

Men Tore Rygh Gard ville gjerne heise det norske flagget på hytta og han var ikke den eneste. Det viste seg å være flere ulovlige flaggstenger i området. Hans advokat sa at dette var ”et skoleeksempel på grovt usaklig forskjellsbehandling” da de øvrige hytteeiernes ulovlige flaggstenger ikke er blitt påtalt av kommunen. Saken gikk til Oslo tingrett. Men heller ikke her fikk Tore Rygh Gard medhold:

Tingretten ga sin tilslutning til Fylkesmannens merknad om at kommunen har hjemmel til å regulere områder ved siden av hverandre på helt ulike måter, for eksempel ut fra hensyn til miljø, topografi, estetikk og synlighet. Selv om dette skulle oppfattes som forskjellsbehandling, er ikke det ensbetydende med at forskjellene er usaklige i juridisk forstand.

Estestikk? Når ble det uestetisk å flagge med det norske flagget på en norsk hytte i Norge? Er dette den samme gjengen som legger noen nøtter i en bolle og setter opp noen tørre kvister og kaller det en «anelse av jul»?

Det var for mange som kunne se flaggstangen, mente retten. Og den var synlig fra veien.

New-Tungestolen-Tourist-Cabin-by-Snohetta-01

Dette tillater man i fjellheimen, sikkert begrunnet med hensyn til «miljø, estetikk og synlighet», men altså ikke norske flagg.

Også ved hytter på Sørlandet har man hatt tilfeller av flaggstangforbud. I en sak fra 2007 på Tromøya utenfor Arendal fikk man ikke sette dem opp. Rådmannen mente at landskapet var penere uten flaggstenger.

Reguleringsplanen forbyr flaggstenger for å hindre at hyttefeltet blir for synlig fra sjøen, skriver Agderposten. Rådmannen i Arendal mener landskapet er penere uten flaggstengene, og anbefaler politikerne å si nei.

Hytteeier Geir Støylen klagde. Og fikk medhold. For det var jo egentlig noe tøys og selv politikerne skjønte det.

Jeg har alltid synes det er hyggelig med flagg og vimpler på hyttene. Det viser at det er noen hjemme og vifter velkomment til alle som passerer. Men det er tydelig at noen synes at norske flagg er upassende. Nasjonalistisk (i betydningen «brunt»). I Villmarkshjerte skrev Siv Anita:

For noen år siden var det en som sa til meg; «Å heise det norske flagg på hytta gjør jeg bare ikke, det er så nasjonalistisk!» Dette medførte at jeg faktisk ikke hadde flagget oppe på hytta en periode, men etter å ha tenkt litt over dette fant jeg ut at det var noe fordømt tull!

Jeg blir faktisk litt provosert av at å heise flagget skal være negativt. Det ble faktisk så ille at jeg måtte slå opp definisjonen av ordet; «nasjonalist» i Cappelens store leksikon. Jeg siterer;

«Nasjonalist; tilhenger av nasjonalismen, en politisk og sosial ideologi som hevder det egne folks særpreg og interesser i forhold til andre folk. Forkjemper for den nasjonale enhetsstats idé og dens historiske tradisjoner.»

Så må jeg faktisk spørre igjen; er dette galt i forhold til lang tradisjon med å heise flagg på hytta? Er det galt å være stolt av eget land og dette landets egne særpreg og interesser?

Nei, det er ikke det. Ord som «nasjon» og «nasjonalistisk» må ikke få bli misbrukt av globalister som synes vi bør skamme oss over å være stolte av og glade i Norge. Det betyr absolutt ikke at man ikke har respekt for andre eller synes andre steder og nasjoner er flotte også. Nordmenn liker å flagge. Vi heiser flagg hjemme, på båten, på hytta og vifter med det på 17.mai. Og det har vi tenkt til å fortsette med.

Tore Rygh Gard har så langt brukt 230.000 kroner på å få lov til å flagge på hytta. Og han har sagt at han vil anke avslaget fra Oslo tingrett. Her er den fulle dommen.

Jeg ønsker ham lykke til.

Hegnar.no  Hytteavisen.no