NRK har ikke tenkt å akseptere nederlaget, men fortsette krigen mot Trump. I dag var det utnevnelsen av Michael Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver som var påskudd til svart propaganda.

NRK er ved å gjøre anti-islamisme til det samme som brune tendenser. Hvis de finner tegn på noen som gjør motstand mot islamisme så stilles de på linje med høyreekstreme.

Det NRK glemmer er at mange lyttere forstår at dette sier noe om NRKs forhold til islamisme.

Det er en omkostning NRK er villig til å ta eller er uvitende om.

Flynn, tidligere leder av den militære etterretningen, DIA, sa under et foredrag til en jødisk forsamling i Michigan i 2014 at verden har stått overfor totalitære -ismer tidligere: kommunisme, fascisme, nazisme, imperialisme. Nå står den overfor en ny isme – islamisme. Den er som en kreftsvulst inne i kroppen på 1,7 milliarder muslimer og må fjernes.

NRK vil gjerne presentere dette som ekstremt. Hva sier det om NRK? Trusselen fra islamisme er høyst reell og global. Men det er ikke den NRK vil ha fokus på, NRK vil bekjempe de som vil ta kampen opp.

For å gi innslaget den vri som etterlater inntrykk av at Flynn er militant eller verre, slenger NRK på i introen at Flynn omtalte islam som en kreftsvulst. Det gjentok de flere ganger på morgenen. Ingen glipp m.a.o.

NRK har utnevnt seg selv til muslimenes forsvarer og vil gjerne vise det i hverdagen. Trump og hans administrasjon er utnevnt til fiende og det går ikke en dag uten at norske medier gir sitt bidrag i krigen.

Igår var det Steve Bannon, idag er det Michael Flynn.