Å frakte migranter til Europa er big business. Ikke bare for menneskesmuglere, men også for et norsk rederi. Ifølge bladet Kapital så har norske skattebetalere brukt 255 millioner kroner på driften etter at Siem Pilot ble hyret inn for å assistere Frontex. Siem Pilot koster 125.000 kroner per dag – men det er bare for leie av skipet. Når alle andre kostnader legges til blir dagraten 519.000 kroner, skriver Kapital.

Driften av redningsskipet Siem Pilot, som har plukket opp rundt 29.000 flyktninger pa Middelhavet, har hittil kostet over en kvart milliard kroner. Den norske stat betaler rederiet som eier båten, Siem Meling Offshore, en leie høyere enn markedspris.

Siem Meling Offshore vil ikke røpe hvor mye staten betaler i leie for Siem Pilot, og det har vært svært krevende å få en total oversikt over totale inntekter og kostnader for båten. Tall Kapital har innhentet fra Justis- og beredskapsdepartementet, vitner imidlertid om at betalingen er langt høyere enn rederiet kunne oppnådd andre steder i dagens svake marked.

At prisen er litt høyere enn markedspris er forståelig. Mannskapet har en tung jobb – det er ikke bare levende migranter som fiskes opp fra små gummiflåter, men Kapital skriver at prisen omtrent er dobbel av markedpris for lignende skip i Nordsjøen. Siem Meling Offshore hadde da heller ikke lyst til å fortelle Kapital hvor mye de mottar i betaling fra staten. Men Justis- og beredskapsdepartementet var mer forekommende:

-I dagraten pa 519.000 kroner er det inkludert kostnader til utstyr, opphold og reiseutgifter til politiet og Forsvaret, nødvendige endringer av fartøy og utstyr, drivstoff, havneavgifter, sanitet og kommunikasjon, samt administrasjon av oppdraget, opplyser kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet til Kapital.

Frontex har tilbakebetalt 86 millioner av de 255 som norske skattebetalere har finansiert. Det går vel ut av den store potten som overføres fra Norge til EU hvert år og det er fremdeles en netto på 169 millioner.

Siem Pilot har holdt på med dette oppdraget siden ifjor sommer. Tror noen fremdeles at det er en naturlig ende på strømmen av migranter fra Afrika som vil til Europa? At alle som ville komme allerede har lagt fra land? Før eller siden må europeiske politikere stikke fingeren i jorda og erkjenne realitetene. Det er ingen «bølge» av migranter. Det er den nye normalen. Dette har ingenting med krigen i Syria å gjøre. Europas befolkning har for en stor del allerede skjønt det og vil i fremtiden velge bort politikere med rosa flyktningebriller.

I mellomtiden tjener noen penger på migrantstrømmen – og det er ikke norske skattebetalere.

Kapital (betalingsmur)