Tavle

«Vos Prudence», stillbilde: YouTube.

 

Innsamlingsaksjonen i protest mot Sylvi Listhaug til inntekt for Leger uten grenser har fredag kveld samlet inn 8,4 millioner kroner, melder NTB.

Det er ikke så godt å si hvordan Leger uten grenser vil bruke disse midlene, men for å sette dem i et perspektiv, kan det være instruktivt å se beløpet i forhold til kostnadene ved arbeidet som organisasjonen drev på migrasjonsfeltet i Middelhavet frem til sommeren 2017.

Dette arbeidet ble som kjent oppgitt etter at skipet «Vos Prudence» i august ble nektet å legge til kai med migranter på Lampedusa, da organisasjonen en tid hadde vært under etterforskning av italiensk påtalemyndighet for menneskesmugling.

Ifølge en protokoll fra det italienske senatets forsvarskomité datert 16. mai 2017, var kostnadene ved driften av «Vos Prudence» ca. ni tusen euro pr. dag, hvilket med dagens valutakurser svarer til ca. 85.000 kroner.

Om organisasjonen skulle gjenoppta sin virksomhet i Middelhavet, ville det innsamlede beløpet således dekke omlag hundre dagers drift av skipet.

Det er naturligvis lett å tenke seg at noen av passasjerene kunne være enslige mindreårige asylsøkere, som det koster 1,5 millioner kroner pr. år å ta seg av dersom de klarer å ta seg frem til vårt land.

Det er dessverre norske skattebetalere, og ikke Leger uten grenser, som tar den regningen. Men om vi tenker oss at beløpet som er reist til organisasjonen som nyter godt av folks misnøye med justisministeren, gikk til dette formålet, kunne den i et like langt tidsrom – ett hundre dager – ha finansiert tjue enslige mindreårige asylsøkeres opphold i Norge.

Så mye er Listhaug-avskyen verdt.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!