Migrantene selv drar størst fordel av migrasjonen. De tjener på å flytte til en produktiv kultur med en bedre sosial modell. Denne sosiale kapitalen krevde ofre, men deles ut vederlagsfritt. Uten nødvendigvis å verdsettes, som tilfellet med likestillingen mellom menn og kvinner. Noen betalte dyrt for den. I lengden forgjeves?
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.