Man må merke seg noe som ofte er blitt glemt, nemlig at reformasjonen ikke innebar slutten på kirkens kontroll over hverdagslivet, men snarere at en ny form for kontroll erstattet den gamle. Den innebar avvisning av en kontroll som var svært makelig, på den tiden knapt merkbar i praksis og lite annet enn formell, til fordel for en regulering av hele adferden som trengte inn i alle sider ved det private og offentlige livet, som var uendelig byrdefull og ble håndhevet med alvor. Den katolske kirkens regel om å «straffe kjetteren, men bære over med synderen», som den i større grad gjorde før, tolereres i dag av mennesker av en gjennomført økonomisk støpning, slik den ble det på de rikeste og økonomisk mest utviklede stedene ved utgangen av det 15. århundre. Kalvinismens regel, slik den ble håndhevet i Genève og i Skottland i det 16. århundre, ved dets utgang i store deler av Nederland, samt i det 17. århundre i New England-statene og tidvis i selve England, ville for oss rett og slett være den mest uutholdelige formen for geistlig kontroll av individet som det går an å tenke seg.

Max Weber (1864–1920) Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd (1905)