Kort

I et leserinnlegg i Hamar Abeiderblad ønsker Karin Andersen (SV) å øke antall flyktninger som kommer til Norge. Spesielt ønsker hun å øke mottaket av flyktninger som mangler penger til reisen til europa, de som trenger helsehjelp, funksjonshemmede og forfulgte minoriteter.

h-a.no