Ifølge den siste folketellingen er muslimene nå i flertall i Bosnia med 50,2%. Antall innbyggere har sunket med 20% i løpet av de siste 25 årene.  Det er den yngre generasjonen som flytter fra landet. Bosnia har 65% arbeidsledighet i gruppen 16-24 år, den høyeste i Europa. Serberne sier at de som er registrert bosatte i utlandet ikke bør telle med i folketellingen. Det har vært stor debatt om metodikken bak undersøkelsen.

Størrelsen av de tre store etniske og kulturelle gruppene i Bosnia er av betydning, ikke minst fordi jobber i det offentlige er kvotestyrt på de tre gruppene. Slik tallene ser ut fra siste telling er det 50,2% muslimer, 30,8% serbere og 15,4% kroater.

Den forrige tellingen var i 1991, ett år før krigen viste 43,5% muslimer. Under krigen flyktet rundt 1 million mennesker og 120.000 ble drept. Da var forholdet mellom de tre gruppene 43,5% muslimer, 31,2% serbere og 17,4% kroater.

ANNONSE

Bosnia har søkt om EU-medlemsskap og EU benyttet anledningen til å legge press på offentliggjøringen av tallene fra folketellingen i den grad at de forlangte at det ble en av forutsetningene for søknaden. EU krever at folketellinger skal avholdes hvert tiende år.

EUobserver

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629