Nytt

Bosnias grunnlov tillater bare personer fra de tre mest kjente folkegruppene, serbere, kroater og bosniaker (muslimer) å inneha politiske toppverv. Det betyr at hverken jøder eller roma eller personer av blandingsekteskap slipper til. Saken er anmeldt til Europadomstolen.

Bosniens grundlag förbjuder judar, romer och personer från blandäktenskap att inneha politiska topposter. Nu anmäls lagen till Europadomstolen med krav om att den upphävs.

Anmälare är Jakob Finci, överhuvud för Bosniens judiska befolkning och Bosniens ambassadör i Schweiz, och Dervo Sejdic, medlem av Bosniens romska råd.

De har inför domstolen lagt fram sina argument för att den bosniska grundlagen bryter mot folkrättsfördrag som Bosnien självt har undertecknat. Domstolens utslag väntas i september, skriver Dagens Nyheter.

Det var i samband med Daytonavtalet 1995 som det slogs fast att enbart bosnienserber, bosnienmuslimer och bosnienkroater har rätt att ställa upp som kandidat till presidentposten eller parlamentet. Bestämmelsen skrevs in i Bosniens grundlag.

Finci och Sejdic menar att Bosniens grundlag bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och en rad FN-resolutioner.

Organisationen Minority Rights Group International säger att det är första gången som Europadomstolen tar ställning till tillämpningen av Europarådets antidiskrimineringslagar i ett medlemsland.

– Om domstolen instämmer i Fincis och Sejdics anmälan är det ett långtgående steg som kan användas av andra minoriteter som diskrimineras politisk i andra europeiska stater, säger Lucy Claridge, ombud för organisationen Minority Rights Group International, till den israeliska tidningen Haaretz.


Judar nekas politiska topposter i Bosnien