Vågar man ta ordet sabbat i sin mun? Det är fredag och sabbat. Jag har den gångna veckan förundrats över vad Ilmar Reepalu, Malmös starke man, sagt om judar, sionism och Israel. För det första jämställer han «sionism och antisemitism», som två «ytterligheter». För det andra anser han att Malmös judar bär en del av skulden till att de blir bespottade, hånade och förföljda av stadens muslimer. De bär denna skuld därför att de inte tar avstånd från Israel!!! Hur är det möjligt att en socialdemokratiska kommunalpolitiker i Malmö, Sveriges tredje största stad, ger offren skulden när de råkar illa ut? Hur är det möjligt att en man i sådan ställning så totalt tappat bort den politiska, moraliska och etiska kompassen att han på detta sätt kan uppmuntra islamisternas och judehatarnas läger?

Som Malmöson kan jag varken förstå eller acceptera denna situation. Under 1900-talet har Malmös judiska befolkning varit en väl integrerad del av vardagen. Jag växte upp på Lorensborg där många av mina klasskamrater var barn till 1945 års räddade judar. Min egen far fick som värnpliktig vara med och ta emot de judar som kom till Malmö i de vita bussarna. En av mina två centrala vuxengestalter, som fungerade som mentor och vän, var Karl Berman, en av Malmös legendariska judiska personligheter, som bland annat hade en central roll för den skånska arbetarrörelsens relationer med judiska organisationer och med Israel. Flera av Malmös judar i den generationen var och förblev vänner.

Skulle jag acceptera att Malmös judar nu vill lämna staden, av rädsla och oro? Om jag accepterade det, vore det detsamma som att godta Ilmar Reepalus tes: judarna bär själva skulden för att de inte tar avstånd från Israel. Vad är det för dumheter? Kräver vi av en kristen Malmöbo att han ska ta avstånd från länder där kristendomen alltjämt spelar en stor roll, eller från muslimer därför att muslimska länder huserar islamister och jihad-krigare? Ilmar Repaalu är mycket långt ut på ett sluttande plan. Om den skånska socialdemokratin godtar detta, har den också med rejäla tag börjat gräva sin egen grav.

Förresten: shabbat shalom på er allihopa!

Thomas Nydahl

http://nydahlsoccident.blogspot.com/