Nytt

Det er i øyeblikket mangel på muslimske gravplasser i Oslo. Nå tilrettelegges det for gravplasser på Alfaset i Groruddalen. Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, etterspør gravplasser rundt om i hele Oslo. Det bor muslimer også på vestkanten.

15 millioner skattekroner går til opprettelsen av nye muslimske gravplasser.

– At det nå er planlagt 900 muslimske graver ser vi på som positivt. Det er bra det blir tilrettelagt for flere graver, men det hadde vært ønskelig om det kunne vært en spredning av gravplasser i byen. Det bor også muslimer på vestkanten, sier Afsar og peker ut Vestre Gravlund som et eksempel der han ønsker flere slike gravplasser.

—-

Jordtype, drenering og landsmessig utforming samt universell utforming for brukerne av gravplassen må på plass. Hohle forteller at plan- og byggeprosessen er krevende.

Oslo kommune har gitt 15 millioner kroner til prosjektet.

Aftenposten