Innenriks

Islamsk råd fikk dagen etter terroren i Paris en e-post hvor det blant annet står:

«Hei dere er alle medskyldige i mord. Dagen vil komme da dere skal stå til ansvar for dere handlinger. Islam er ikke forenlig med vestlige verdier. Vi vet hvem dere er og hvor dere bor».

Til NRK sier rådets leder, Mehtab Afsar:

Jeg ser på eposten som en direkte trussel. Og da er det veldig viktig for meg anmelde. Jeg har små barn og ikke hemmelig adresse. Jeg vil ikke at det skal skje noe med familien min.

Afsar er redd for at norske muslimer blir utsatt for trakassering etter terroren i Paris.

En kvinne med hijab har meldt fra om spytting, mens en annen opplevde å ikke få være med på bussen hun skulle ta, sier han.
Bør anmeldes
Mehtab Afsar oppfordrer alle som opplever slike ting til å melde det til politiet, og han håper at politiet kan finne ut hvem som har sendt e-posten han fikk.

Det er jo aldri godt å vite om noen kan gjøre ord til handling, sier han.

Ingen skal måtte oppleve det Afsar viser til. Det som tipper den sterke ytringen er den konkrete henvisningen: «Vi vet hvem dere er og hvor dere bor». Den er klart egnet til å skape frykt.

Et godt råd til Afsar ville være å vise større lydhørhet for ikke-muslimers frykt.

Litt større ydmykhet og selvkritikk på egen tros vegne vil være en god investering i tillit.  Afsar har fremstått som firkantet og rigid i offentligheten. Nå heter det at muslimer ikke har noe å ta avstand fra, for jihadistene har ingenting med dem og troen deres å gjøre. Det er for lettvint.

Les også

-
-
-
-
-

Les også