Fristen for høringsrunden om Regjeringens forslag til endringer i utlendingslovgivningen gikk ut 9. februar. Høringsuttalelsene kan leses her. Høringsrunden er også omtalt på Document under tittelen Myten om det nøytrale byråkratiet

Det er særlig to ting som slår en når man ser oversikten over uttalelsene. Det ene er den lange rekken av organisasjoner og NGO`er som alltid synes å være beredt til å angripe nordmenn og forsvare fremmede i innvandringsdebatten. Det andre er sammenslutninger man forbinder med politisk venstreside.

Her er et knippe av organisasjoner som har latt høre fra seg: NOAS, Flyktninghjelpen, Antirasistisk senter, Den norske Helsingforskomité, Norges Røde Kors, Norsk PEN, LLH, Kvinnefronten, Feministisk Initiativ, Kirkens Bymisjon, LO, flere biskoper og Bispekollegiet, Skeiv ungdom, Senter for likestilling, Likestillings og diskrimineringsombudet og Unicef Norge. Dette er organisasjoner og offentlige instanser  som i større eller mindre grad er kjent for å kritisere og snakke ned den politiske høyresiden og da særlig FrP.

Venstresiden har tilranet seg en formidabel makt gjennom utallige organisasjoner som finansieres helt eller delvis av det offentlige. Regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) har derfor en veldig motstander i disse organisasjoner hvis liv opprettholdes med skattebetalernes penger. Disse organisasjonenes talsmenn gis uforholdsmessig stor spalteplass i aviser og lang taletid i fjernsynsdebatter. Symbiosen mellom disse organisasjonene og mediene truer en åpen og fri innvandringsdebatt.  Minipartiet Vestre har tøffet seg mot Regjeringen og sagt at de ikke vil være med på noen av Regjeringens innstramningsforslag. Dette kan lilleputt-partiet Venstre gjøre fordi de vet de har mediene og hele organisasjons-kostebinderiet på sin side. Slik vingeklippes demokratiet og slik svekkes folkestyret.

Flere privatpersoner har også sendt inn høringssvar. Noen sier seg helt enig med Regjeringens innstramningsforslag, mens andre er imot. Det som slår en når man leser noen av de kritiske uttalelsene fra privatpersoner, er for det første et komplett føleri, og for det andre en kopi av hva man har hørt representanter fra det venstreorienterte kompani i årevis har uttalt i innvandrings- og asylsaker.

Anne Aas Tollefsen:

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.
Norge må følge FN og internasjonale konvensjoner. Vi kan ikke «shoppe» de til enhver tid lover og konvensjoner som måtte passe oss.

Elsa Maria Massie:

Jente Syria

Fortjener ikke denne lille jenta å få et trygt og godt liv? Fortjener hun ikke å sove tørr og varm om nettene uten å høre skuddsalver og bomber? Jeg kan med glede gi ifra meg mine «goder» her i Norge for å hjelpe hun og familien så lenge de har behov for det.
Jeg fatter ikke hvordan man kan sove om natten når man ikke gjør noe for å hjelpe.

Esben Gundersen:

…og i humanitetens navn; du eller dine barn, barnebarn kan være de neste som trenger hjelp. Vi har det best i verden, mest på grunn av en naturrressurs som kunne vært egentlig hvor som helst i verden. At vi tar opp en naturressurs og blir rike gir oss også et ansvar. Den må vi dele.
Er man redd for sin kultur er jeg redd kulturen ikke er sterk nok. Skaff jobber til våre nye landsmenn. Det er så mye vi trenger å få gjort. Ikke vær så engstelig. De er ikke farlige. Bare litt annerledes enn deg og kanskje meg. De er ikke vokst opp i trygge forhold på kirkebakken på Sunnmøre, men som mennesker er de like mye verdt. Det ropes det også ut innenfra slik at du må ha hørt det på kirkebakken…

Fredrik Høyer har valgt poesien; den subjektive og emosjonelle sjanger fremfor noen. Høyer begynner slik:

Hør lyden
Hør på byen
Hør på distriktene
Hør på vinden

Og fortsetter med 60-70 nye verselinjer.

Poesi kan brukes til så mangt – nå også som høringssvar til Regjeringen.