Nytt

All oppmerksomheten om det som skjedde i Köln på nyttårsaften, har åpenbart senket terskelen både for å snakke om og anmelde lignende overgrep.

I Tyskland er det i kjølvannet av en anmeldelse på nyåret blitt offentlig kjent at flere mannlige asylsøkere for mer enn to måneder siden begikk seksuelle overgrep under en fest som organisasjonen Refugees Welcome i Bonn arrangerte ombord i en båt på Rhinen.

Den 8. januar skrev Kölner Stadt-Anzeiger:

Festen fant sted den 7. november i fjor, og ble arrangert ombord på kulturbåten Township, men hendelsene ble først kjent sist onsdag. Siden da har kriminalpolitiet etterforsket saken. Politiet ble ikke tilkalt under festen, og det ble ikke gjort noe politiarbeid på stedet.

Etter utspørringer og forhør av to kvinner som var blitt seksuelt antastet, har etterforskerne siden torsdag kjent til at en tredje kvinne kanskje også er blitt utsatt for overgrep.

Det viser seg at Refugees Welcome, som ble grunnlagt av noen studenter i 2012, allerede den 10. november hadde omtalt det inntrufne på sine egne nettsider:

Der stod blant annet å lese: «Under festen la vi merke til at noen kvinner ble forulempet av menn, berørt mot sin vilje eller upassende tatt kontakt med. Dette må vi som medarrangør behørig be om unnskyldning for.»

Under festen ble det rettet flere oppfordringer om å avstå fra slik uakseptabel oppførsel, men til ingen nytte. Forsøk på å identifisere gjerningsmennene lyktes heller ikke. Organisasjonen skriver også:

«Med sin uakseptable oppførsel stiller disse mennene både organisasjonen vår og alle de mannlige flyktningene som var på festen, i et dårlig lys.»

Det heter videre at menn som ikke vet hvordan de skal oppføre seg «og med et patriarkalsk tankesett som fører til slike feilgrep, finnes i alle land og alle kulturer. Likevel vil vi ikke benekte at det finnes kulturelle forskjeller.»

Etter anmeldelsen har saken også fått et politisk etterspill. Det viser seg nemlig at Bonns integreringsombud Coletta Manemann hjalp til med å arrangere festen ombord på Township. Hun hadde siden fått vite om det som skjedde av studentene, men foretok seg ingenting i sakens anledning.

Spørsmålet en indignert tysk offentlighet stiller seg nå, er: Kunne masseovergrepene i Köln og andre steder på nyttårsaften ha vært unngått dersom integreringsmyndighetene hadde fortalt om hva enkelte mannlige asylsøkere kan finne på å gjøre, og kanskje oppfordret ofrene til å anmelde forholdene, snarere enn å dysse ned det hele?

Secret-Shsss
Taushets- og late som-kulturen forsøker å snike seg vekk fra ansvaret.

I lys av det som skjedde etter november, er presset på Manemann blitt formidabelt. Kölner Stadt-Anzeiger skriver den 13. januar at lokalmyndighetene tar sitt integreringsombud i forsvar. Hun kan angivelig ikke beskyldes for å ha gjort noe galt. Borgermester Ashok Sridharan sier at hun gjør en fremragende jobb.

Manemann er da heller neppe noe skyldigere enn andre medlemmer av taushets- og late som-kulturen hvor uakseptabel adferd fra asylsøkere skal ignoreres eller bagatelliseres. Det politiske klimaet i Tyskland kan lett utløse en jakt på syndebukker, men hun personifiserer snarere et helt samfunn som bør sette seg selv på tiltalebenken – med de øverste lederne som hovedtiltalte.

 

Kölner Stadt-Anzeiger, 8. januar
Kölner Stadt-Anzeiger, 13. januar
Daily Express, 15. januar