Nytt

Begynner vinden snart å blåse den andre veien? I Tyskland er det i hvert fall stadig flere stemmer som tar til orde for at landet må revurdere sin «Willkommenskultur», eller i det minste nyansere den. Flere politikere i Angela Merkels eget parti, CDU/CSU, har allerede kritisert håndteringen av det som i stadig flere kommuner er blitt en regelrett unntakstilstand.

Intern kritikk av Merkels linje
Horst Seehofer, lederen av CSU (CDUs søsterparti) og ministerpresident i Bayern, har gått kraftig ut mot kanslerens «alle skal få komme»-politikk. Han mener det var en stor feil å åpne grensene for migranter som kom fra Ungarn. Bayern mottar daglig rundt 5.000 migranter, og de sosiale systemene er på randen av sammenbrudd. Brigitte Meyer er ansvarlig for å finne husrom til alle som kommer til München, og uttalte gråtkvalt på en lokal SPD-konferanse hvordan byens myndigheter har vært på nippet til å innføre full katastrofeberedskap. Men, sier hun til de sosialdemokratiske partimedlemmene, det hadde ikke utgjort noen forskjell. Alle krisemannskaper er allerede på jobb. Og nå begynner Oktoberfest…

Også i Bundestag i Berlin murres det i korridorene. I media blir det dog uttalt som avstemt kritikk, men det tas nok kraftigere i på bakrommene. CDUs visefraksjonsleder i parlamentet, Wolfgang Bosbach, uttalte i forrige uke at «riktignok har ikke retten til asyl hverken et maksimumsantall eller kvoter, men landets mottakskapasitet og integreringsmuligheter er ikke ubegrensede.» Han mente man burde vise større forståelse for de tyskerne som var bekymret over situasjonen. «Vi kan ikke kalle alle som kritiserer situasjonen for fremmedfiendtlige.» CDUs toppkandidat fra Baden-Würtenberg, Guido Wolf, uttalte at «det finnes mennsker som anser Tyskland som et moderne slaraffenland» og som utnytter de åpne grensers politikk.

Presidenten skeptisk
En av de mest anerkjente og respekterte politikerne i Tyskland, president Joachim Gauck, har også uttalt seg kritisk. Presidentembetet i Tyskland er i hovedsak seremonielt, og det er sjelden denne uttaler seg i kontroversielle saker. Øst-tyskeren Gauck nyter en høy grad av autoritet, bl.a. som tidligere leder for Stasi-arkivet etter murens fall. Når han snakker, lytter folk. «Vårt hjerterom er stort, men vår mottakskapasitet er ikke uendelig», sa han under den Interkulturelle uken i Mainz.

Som flere andre, er Gauck bekymret for den indre sikkerheten og roen i landet. Konflikter kan best unngås «når den ene parten ikke føler seg forfordelt». Det er forøvrig noe å tenke på for Hamburgs rød-grønne myndigheter, som er på vei til å vedta en lov om ekspropriasjon av (i første omgang) næringseiendom som kan benyttes til bolig for migranter . Som det står i lovutkastet: «Gjennom denne loven blir eiendommens/boligens [Wohnung] grunnlovsfestede ukrenkelighet innskrenket.»

President Gauck mante også til forståelse for de tyskere som føler en uro over den hurtig eskalerende situasjonen. «Idrettshaller er ikke lenger tilgjengelige for dem. Grøntområder og svømmeanlegg er gjort om til teltleire. Mange av disse bekymringene kan jeg fullt ut forstå.»

Han kunne riktignok ikke unngå å ønske alle som flykter fra undertrykkelse velkommen. Men han ba pent alle som mislikte sekularisme og modernitet om å besinne seg, og minnet om at «vi er i et land hvor vi lever med frihet, menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene.»

Enn så lenge, kunne han med god samvittighet ha lagt til.