Nytt

Barack Obama lot seg ikke lokke av Vladimir Putins tilbud om samarbeid i Syria. Han var klar i sin avvisning av de metoder både Putin selv og Assad bruker. Begge er en del av problemet, ikke løsningen.

Flere uttalelser den senere tid tydet på at USA var på glid i spørsmålet om å la Assad spille en fremtidig rolle.

Man skal ikke se bort fra at det er et betydelig element av rivalisering mellom Obama og Putin.

Mr. Obama made a forceful defense of diplomacy but also castigated Russia by name multiple times in his speech for its defense of the Syrian government, its takeover of Crimea and its actions supporting Ukrainian rebels.

“Dangerous currents risk pulling us back into a darker, more disordered world,” Mr. Obama said.

..

“In accordance with this logic, we should support tyrants like Bashar al-Assad who drops barrel bombs to massacre innocent civilians because the alternative is surely worse,” he said in comments that seemed to be aimed directly at Mr. Putin.

Putin holdt sin tale en time senere. Han hørte ikke Obama, han var på vei inn til byen. Putin sa verden gjorde en stor feil når den unnlot å støtte Assad.

“We think it’s an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government and its armed forces who are valiantly fighting terrorism face to face,” Mr. Putin said.

But Mr. Putin, in what appeared to be a step to outmaneuver Mr. Obama on Syria, also spoke of creating “a genuinely broad international coalition” to fight the Islamic State, including a Security Council resolution to “coordinate” military action. How the United States and its allies will respond to such an idea is unclear.

Minst like interessant var den iranske presidenten Rouhanis forslag om en bindende internasjonal avtale om å bekjempe terror:

“We propose that the fight against terrorism be incorporated into a binding international document and no country be allowed to use terrorism for the purpose of intervention in the affairs of other countries,” Mr. Rouhani said.

Men når autoritære stater vil bekjempe terror er det grunn til å spisse ørene. Hvilke kameler er det de vil Vesten skal svelge? Assad er ingen liten kamel, og Obama sa det var umulig å godta at han blir sittende.

Rouhanis definisjon av terror og ønske om forbud mot at stater blander seg inn i andre lands saker ville ramme Iran med full kraft. Iranske rådgivere og soldater står i både Irak og Syria.

Putin vil lage en allianse mellom autoritære stater, som skal spille USA ut over sidelinjen. Europa er der allerede. Det oversvømmes av migranter og svekkes for hver dag.

At U.N., Obama and Putin Trade Blunt Criticisms Over Syria