Nytt

Det forventes at vi i storsamfunnet er tolerante. Hvis ikke blir vi forsøkt brakt til taushet med ord som, rasist, homofob, islamofob og fremmedfiendtlig. Det meste skal tolereres.

Noe annet gjelder minoritetene i samfunnet. De kan få beholde sine intoleranser. Det må vi andre tolerere. Det er vanskelig å forstå Harald Stanghelle på noen annen måte når han skriver om Shoaib Sultan, ordfører kandidat i Oslo for MDG.

Vi som har opplevd de moralske – og ofte dobbeltmoralske – pekefingrenes tid, savner den ikke ett sekund. Men nettopp derfor må vi ikke hamre løs på dagens minoriteter som om de fortsatt representerer en samfunnsovermakt som må bekjempes. Da kan det liberale flertall til forveksling ligne det pekefingerflertall som forlengst er nedkjempet.

Derfor er det så uendelig trist å oppleve stormen mot Shoaib Sultan. Og derfor var det et nederlag for all ekte toleranse at han ble tvunget til «homofilretrett» for å få lov til å snakke politikk.

Aftenposten