Nytt

En av ulempene ved å lese norske aviser, er at man ikke får sammenhenger forklart for seg. Eller det gis forklaringer som i beste fall er ufullstendige, i verste fall villedende.

Nå som exodus til Europa er begynt for alvor, er «flyktninger» et av ordene man oftest hører. Når noen sies å være på flukt fra noe, er det push-faktoren fra dette noe på stedet som er viktigst, eller hva?

Ikke nødvendigvis. Noen drar, mens andre blir. Så mon tro om ikke pull-faktoren fra bestemmelsesstedet er like viktig?

Lesere av den italienske avisen Avvenire blir i dag opplyst om at en bestemt gate i Roma er blitt midlertidig tilholdssted for østafrikanere og syrere:

Largo Guido Mazzoni er et steinkast fra Tiburtina-stasjonen, bak bussterminalen. I et års tid nå har grupper av flyktninger fra Øst-Afrika gjort noen dagers opphold her. Om natten er gaten et improvisert overnattingssted for menn, kvinner og barn, som etter ilandstigningen tar en pause i Roma før de drar videre til Nord-Europa.

Leserne nyter også den luksus å bli fortalt om sammenhengen som på fagspråket kalles for brohodeeffekten, og som kommer frem under samtale med personene det gjelder:

Der har de familie, venner og sosialtjenester som fungerer.

Sagt på en annen måte: Der kan de kolonisere på vertslandets regning. Mye bedre enn bare å komme seg i sikkerhet, så lenge det finnes idioter som lar seg utnytte på den måten.

 

«Accampamento Tiburtina», Avvenire 12. juni 2015 (papir, side 11)