Nytt

I et nytt lovforslag som tidligst kommer opp i Riksdagen til høsten, foreslår Sveriges regjering at kommunene i landet skal tvinges til å ta imot et visst antall migranter, skriver Expressen.

Bakgrunnen er naturligvis at den svenske asylpolitikken har brutt sammen blant annet pga. boligmangel, og kvotene er tenkt å fordeles mellom kommunene i samsvar med en slags matematisk formel som minner om den EU vil pådytte motvillige medlemsstater:

Ett så kallat kommuntal ska fastställas och visa hur många platser en kommun bör ta fram, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff.

Kommunens storlek och arbetsmarknadsläget ska vägas in, liksom hur många nyanlända som redan bosatt sig i där.

En hensikt med forslaget er også at migrantene ikke skal fordeles så ujevnt som nå. En undersøkelse viste for noen år siden at de tjue rikeste kommunene i Sverige hadde tatt imot bare en femtedel så mange som de tjue fattigste.

Men hva om en kommune viser til at den simpelthen ikke har boliger? ble det spurt under en pressekonferanse om saken. Slik lød svaret fra statsråd Ylva Johansson:

– De får bygga!

Ylva Johansson
Ylva vil-du-ikke-så-skal-du Johansson

I landet hvor de innlagte har tatt over bestyrelsen av galehuset, faller det en ikke inn å spørre seg om det ikke er fornuftigere ressursbruk å bygge et nytt Syria i Midtøsten enn i Sverige. Det hun tar til orde for, er i grunnen et nytt millionprogram – som om ikke blokkbebyggelsen satt opp på 1960-tallet hadde spilt en fundamental rolle i ghettoiseringen av Sverige.

I en kommentar til saken viser en lederskribent i Aftonbladet seg som en utmerket representant for det lydige, autoritetstro Sverige:

Tvång är bra,

konkluderer han, og legger til at staten må kompensere kommunene økonomisk. Men hvem kompenserer de barberte offentlige tjenestene og omgivelser som gjøres om til det ugjenkjennelige?

Den menneskelige kostnaden ved å selge medborgernes bestemor for å bygge kloakknett til utlendinger, dukker ikke opp i teknokratenes ligninger.