Onsdag kveld sendte SVT programmet Uppdrag Granskning. Det tok for seg den stadige økende køen av asylsøkere, mislykket integrering, manglende arbeidsplasser og ikke minst mangel på husvære. Det er vel verdt å se hele programmet.

Tusentals människor som fått uppehållstillstånd sitter fast på flyktingförläggningar i Sverige. Bara en av tio har ett riktigt jobb efter tre år. Uppdrag granskning synar integrationspolitiken, och en reform som är på väg att spåra ur.

Vi møter «Samir», en sympatisk asylsøker fra Syria som har fått permanent opphold, men som ikke kommer seg ut av asylmottaket. Han vil studere økonomi og lære svensk. Åtte timers svenskundervisning er en dråpe i havet og «Samir» møter ingen svensker han kan snakke svensk med. Han bor på et av Sveriges største asylmottak, Restad Gård, i Vänersborg kommune, nord for Gøteborg. Asylmottaket har 850 beboere.

Samir

Umulig å lære svensk her, sier «Samir», barna lærer seg arabisk.

Erik Ullenhag startet en ny reform i 2010. Man må ha egen bolig for å få jobb. Men for å få bolig så må man ha inntekt og det kan man ikke få uten jobb. Dette er en sluttet sirkel som «Samir» ikke kommer inn i. Mange asylsøkere jukser ved å kjøpe seg en adresse uten å bo der. En leilighet hadde 67 registrerte beboere. Denne praksisen er ulovlig i Sverige, men skjer i stor målestokk.

Samir1

Marie Dahlin i Vänersborg kommune foreslår å rydde skog og pløye jorder.

Samir2

Uppdrag Granskning ringer rundt til 26 boliger og alle sier at de ikke bor der.

«Samir» sier han har hørt at Sverige vil ta imot 50.000-100.000 asylsøkere i 2015 og er forbauset over at det ikke finnes boliger. Dette måtte jo myndighetene ha visst, sier han. Hva tenker de på?

Dette spørsmålet videresender programlederne til politikerne Ylva Johansson og Elisabeth Svantesson. De er mest opptatte av å si at staten må ta mer ansvar. De foreslår modulhus (Ikea?), men vil ikke kalle det for brakker. Midlertidige og ukonvensjonelle løsninger må til, sier de. Selv om strømmen av asylsøkere ser ut til å fortsette i uforminsket tempo.

Samir3

Hur klarar vi detta? spør programlederen.

Det er merkelig at Sverige kun forventer 350.000 de neste fem årene med tanke på at det kommer over 100.000 i året nå. Forventes det en nedgang i antall asylsøkere? Det har vi ikke sett noe sted.

Samir4

 Ylva Johansson og Elisabeth Svantesson fortsetter med sin positive holdning. Det er jo ikke deres problem. 

De to politikerne har ingen svar på hva programlederen kaller et havari. De vil ha modulhus, at alle kommunene tar på seg ansvar, og at man må ville få det til.

Selv om oppgaven per definisjon er grenseløs. Eller har noen fortalt Sverige at verden går tom for flyktninger om fem år?

Se også Snaphanen