Sakset/Fra hofta

Foto: Stillbilde fra Uppdrag Granskning som tok for seg lavutdannede og analfabeter i Filipstad.

Antall personer med lav eller ingen utdannelse overhodet har økt kraftig i Sverige de siste to årene, skriver SVT som siterer statistikk fra den svenske Arbetsförmedlingen. De fleste personer med lav eller ingen utdannelse bor i Stockholms län, det dreier som om ca 3 000 personer. Eksakt hvor mange av dem som er analfabeter vet ingen, fordi man ikke har statistisk underlagsmateriale.

Siden 2017 har personer med lav eller ingen utdannelse på landsbasis økt med 61 prosent fra 9 700 personer til 15 700 personer. I denne gruppen inngår også analfabeter, men myndighetene har ingen samlet oversikt over hvor mange disse er – fordi Migrationsverket ikke vil levere slike opplysninger videre.

Migrationsverket för statistik om asylsökandes ålder, kön och geografisk placering vilket lämnas över till länsstyrelsen. De ställer även frågor till asylsökande om läs- och skrivkunskaper men den informationen lämnas inte vidare till andra myndigheter.

– För två år sedan gjorde vi en rättslig bedömning, där vi utredde vilken information vi behöver lämna över till länsstyrelsen enligt den förordning som styr oss. Och vissa uppgifter kan vi på grund av integritetsskäl inte lämna ut. Och om förordningen ska ändras så ligger det på politikernas bord och inte vårt, säger Jaak Meri som är tillförordnad regionchef för region Stockholm Migrationsverket.

I hovedstaden merker man åpenbart hvor skoen trykker, for Länsstyrelsen i Stockholm vil nå ha en presis oversikt over analfabeter og asylsøkeres utdannelsesnivå.

Sam Yildirim jobbar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och jobbar med utbildning och arbetsmarknadsfrågor.

– Vi har en arbetsmarknad som skriker efter kompetens men vi vet inte hur många sköterskor eller läkare vi har på ett asylboende. Vi vet inte heller hur många som kan läsa och skriva. Det är det första vi borde få veta, säger han.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johnasson (S) peker på at regjeringen utreder behov for individuell bistand.

–  Vi har fortfarande ett problem att vi inte bemöter varje person tillräckligt individuellt utifrån de förutsättningar man har. Och naturligtvis enormt stor skillnad med en person kanske är analfabet och jämfört med en person som har en högskoleutbildning med sig och de bör mötas mer olika i etableringen, säger Ylva Johansson (S).

I møtet mellom høyteknologisk samfunn og analfabetisme blir begge parter på sikt tapere. Gang på gang forundres man over at slike opplagtheter må erfares i praksis, attpåtil i stor skala, før realitetene siger inn, og at politikerstanden fremstår like overrasket hver gang det viser seg at det å hente lavutdannede og analfabeter til Vesten er en dyr og dårlig idé.

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!