Ungarns statsminister Viktor Orban sier klart nei til flere migranter, uansett hvordan EU ønsker å pakke dem inn. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/Pool via REUTERS

Ungarns statsminister Viktor Orban avviser blankt EUs nye system for fordeling av migranter. Han mener EU har misforstått helt hva som kreves. Ifølge ham skal man ikke ta imot en eneste én.

EU har lagt frem en ny plan for fordeling av migranter mellom landene i unionen. Det hele bygger på et innfløkt kvotesystem der noen EU-land skal ta imot mange, mens andre skal ta imot færre. Man har brukt begrepet «solidaritetsmekanisme» for å beskrive løsningen.

Det var den svenske EU-kommisæren Ylva Johansson (S) som presenterte planen. Her har EU tatt en viss høyde for at noen land har vist liten vilje til å ta imot flere slike migranter. Det gjelder de såkalte visegradlandene: Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn.

Derfor er det lagt opp til en løsning der disse landene ikke inngår i den vanlige kvoteordningen de øvrige EU-landene må innrette seg etter. Visegradlandene vil dermed kunne ta imot færre.

Fria Tider har omtalt saken:

«Visegradländerna – Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien – utesluts visserligen från kvotsystemet. De ska få vara solidariska på andra sätt, som genom diplomati med invandrarnas hemländer. Men inte heller dessa länder slipper helt undan. Om hemlandet inte vill ta tillbaka en invandrare, efter diplomati, måste EU-landet ta emot personen.»

I praksis innebærer dette at også disse landene vil være nødt til å ta imot personer som viser seg å være umulige å returnere til et opprinnelsesland. I praksis vil det ofte være en type migranter som anses lite ettertraktede av noen land.

EU har forsøkt å gjøre ordningen «spiselig» også for de lite migrantvennlige visegradlandene. Men i så måte har man lykkes dårlig.

Ungarns statsminister Viktor Orban gir ifølge Fria Tider klar beskjed om at dette er uakseptabelt. Han vil ikke ha noen form for kontroll eller begrensing av migrantstrømmen. Han vil i stedet ha bom stopp. Han ønsker ikke at Ungarn skal ta imot og huse en eneste innvandrer til fra Syria, Afghanistan, Somalia eller noen andre av de landene de vanligvis kommer fra:

«Enligt den ungerska ledaren har EU missförstått vad som måste göras. Invandringen ska stoppas, inte «kontrolleras».»

Han mener det EU nå har lagt frem, er et forsøk på å få migrantene inn i Ungarn på en ny måte. For fasiten er fortsatt at landet må ta imot migranter:

«Men bara för att kommissionen försöker presentera detta i ett annat omslagspapper, handlar det fortfarande om kvoter, påpekar Ungerns regering. Och det vill man inte ha», sier Orban.

Etter hans syn er hele migrantpoltikken i EU basert på feil tankegang:

«– Förslaget säger att vi ska hantera invandring på ett bra sätt. Den ungerska inställningen är att vi borde stoppa invandringen», säger han.

Orban mener det grunnleggende problemet er at man først slipper inn migrantene, og deretter behandler deres sak. Slik han ser det, bør ingen slippe inn før det er avklart at hver enkelt person er ønsket i et spesifikt land:

«…ingen ska få komma in i EU förrän en medlemsstat – efter ett relevant rättsligt förfarande – släpper in dem.»

Viktor Orban og Ungarn er ikke alene om dette standpunktet. Også Tsjekkia gir uttrykk for samme holdning til migrantene:

«Tjeckiens premiärminister Andrej Babis delar den ungerska ståndpunkten att EU måste stoppa invandringen och att inte någon som helst variant av en «kvotmekanism» är acceptabel.

– Asylansökningar ska bedömas utanför EU:s gränser och unionen måste anta en långsiktig strategi för att säkerställa att invandrare i stället stannar i sina hemländer», säger han.

Den norske regjering ventes å legge seg på en linje mer i tråd med EUs hovedløsning, fremfor å følge visegradlandenes bastante avvisning av mer migrant-tilstrømning. Enkelte partier, som SV, ønsker til og med en ordning som åpner opp for enda mer migranter enn det EU nå foreslår.

Ungarns (og Tsjekkias) standpunkt er for øvrig nokså tilsvarende det FrPs Innvandringsutvalg har fremmet her i Norge, nemlig at ingen skal kunne søke asyl her i landet. Man må søke fra utlandet.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.