EUs utenrikspolitikk er absurde greier. Sammenslutningen av nesten tredve land, som samlet utgjør den største økonomiske blokken i verden, og som med sine to atommakter har førti prosent av de permanente medlemmene i FNs sikkerhetsråd, ber av en eller annen grunn nettopp sikkerhetsrådet om lov til å forsvare sin yttergrense.

EU-toppmøtet i slutten av april ba EUs utenrikspolitiske sjef Federica Mogherini komme opp med forslag til militære aksjoner mot flyktningestrømmen over Middelhavet som drives av skruppelløse menneskehandlere.

Forutsetningen fra EUs 28 stats- og regjeringssjefer var at dette skal skje innenfor rammene av internasjonale avtaler. Det betyr at FNs sikkerhetsråd må si ja.

Konsekvensen er at et autoritært og udemokratisk bandittvelde har siste ord i saker av største betydning for unionen, hvis det vil. Og gjett om det vil:

Russland, som er en av de fem vetomaktene i Sikkerhetsrådet, har allerede varslet at de er imot en slik aksjon.

putin.stoltenberg

En slik outsourcing av makten man er blitt satt til å utøve for befolkningenes beste med demokratisk mandat fra de samme, er virkelig selvskading på høyt nivå. I det aktuelle spørsmålet er altså Vladimir Putin EUs reelle utenrikssjef.

 

Aftenposten