Kort

For femten år siden var tallene på antisemittiske angrep i Frankrike bare en tiendedel av hva de er nå. Det forventes en rekordemigrasjon av jøder fra Frankrike til Israel. Le Parisien